LELYSTAD - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 9 mei het besluit zwemlocaties voor 2023 vastgesteld. Binnen dit besluit is Bataviastrand aangewezen als potentiële zwemlocatie voor de periode van twee jaar. Het komend zwemseizoen start de provincie met werkzaamheden om het strand veiliger in te richten voor watersporters en zwemmers. Tot aan een veiligere inrichting van het strand geldt een negatief zwemadvies. Dit betekent dat zwemmen gevaarlijk en op eigen risico is en daarmee sterk wordt afgeraden.


Bataviastrand krijgt andere inrichting

De provincie heeft in 2020 aan het begin van de Houtribdijk het Bataviastrand aangelegd. De functie van het strand is op dit moment een watersportstrand met een kite-zone. Sinds de aanleg maken tijdens zomerse dagen ook zwemmers gebruik van het strand. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties doordat beide groepen het strand en water door elkaar heen gebruiken. Daarom wil de provincie het Bataviastrand zodanig inrichten dat een veiligere situatie ontstaat. Deze inrichting geldt alleen tijdens het zwemseizoen en niet tijdens watersportevenementen.

Tijdelijk negatief zwemadvies

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) blijkt dat er een veiligere situatie ontstaat met het instellen van een speciale watersport- en zwemzone. Zo’n zonering - door bijvoorbeeld een boei met ballenlijnen - houdt in dat er aparte gebieden worden ingericht voor watersporters en zwemmers.

Een dergelijke zonering ontbreekt nu nog. Daarom is het nu onveilig om te zwemmen. Tot aan de volledige totstandkoming van de inrichting geldt een negatief zwemadvies. Op het strand komen waarschuwingsborden te staan waarop staat dat zwemmen gevaarlijk is. Ga niet zwemmen, dat is het dringende advies.

Potentiële zwemlocatie

Om aangewezen te worden als officiële zwemlocatie geldt een proefperiode van twee jaar waarin naast de veiligheid ook onder andere de kwaliteit van het zwemwater wordt onderzocht. Bij een positief advies van de Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat kan de locatie in 2025 worden aangewezen als officiële zwemlocatie.