LELYSTAD - De nieuwe zendmast van KPN in de wijk De Punter in Lelystad mag voorlopig blijven staan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist tijdens een voorlopige voorziening. Dat is een spoedprocedure in het bestuursrecht.


In oktober 2018 kreeg KPN van de gemeente Lelystad een vergunning voor het bouwen van een nieuwe telecommunicatiemast. De bouw begon in maart 2020 en is inmiddels afgerond. Begin maart maakten de omwonenden bezwaar tegen de bouw, zij zijn bezorgd over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat.

Locatie
De omwonenden zeggen bij het verlenen van de vergunning in 2018 door de gemeente Lelystad niet goed te zijn geïnformeerd over de precieze locatie van de mast. Ze kwamen daar pas achter toen de werkzaamheden in maart begonnen, en daarom hebben ze nu pas bezwaar gemaakt.

Binnen termijn
De gemeente Lelystad heeft begrip voor de argumenten van de omwonenden, maar vindt dat het bezwaarschrift vervolgens toch sneller verstuurd had moeten worden. De voorzieningenrechter is het daar niet mee eens, omdat het erop lijkt dat de bewoners binnen 2 weken een brief hebben gestuurd, nadat ze op de hoogte raakten van de bouw.

Afbreken
De gemeente moet nu naar de bezwaren van de omwonenden gaan kijken. De voorzieningenrechter vindt dat de vergunning in afwachting van die procedure kan blijven gelden. Daarbij weegt mee dat het nu moeten afbreken van de zendmast grote gevolgen heeft voor KPN, terwijl de omwonenden niet direct naar de rechtbank zijn gestapt. Zij zijn de spoedprocedure pas gestart toen de bouw al vrijwel voltooid was.