LELYSTAD - Er is een reguliere Knutselclub in Lelystad onder leiding van knutseljuf Jessica Sikken. De knutseljuf biedt kinderen in de leeftijd van circa 5 tot en met 13 jaar wekelijks 75 minuten (of langer) creatieve handvaardigheidlessen aan. Tevens kunnen de kinderen kennismaken met tal van technieken en materialen.

Knutselclub Lelystad
Deze fantastische leuke knutsellessen vinden wekelijks plaats op verschillende dagen en tijden van de week. Elke week wordt er gewerkt met nieuw materiaal of een nieuwe techniek. Op deze manier kunnen de kinderen zich ontwikkelen op creatief vlak.

Tevens is er de mogelijkheid voor de kinderen om zich te ontplooien, maar vooral om veel plezier te hebben. Jessica Sikken werkt al ruim 30 jaar als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs en is tevens vakleerkracht handvaardigheid in regulier en speciaal basisonderwijs.

Strippenkaartsysteem
De lessen kunnen doorgaan als er minimaal 4 kinderen aanwezig zijn. De knutselclub werkt met een unieke strippenkaart, waarbij de kinderen broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje kunnen meenemen. Daarnaast kunnen ook vader en moeder deelnemen.

Een strippenkaart voor 10 maal kost 75 euro. Hierbij komt eenmalig 5 euro voor inschrijf- en administratiekosten. Wat er gemaakt wordt, is natuurlijk een verrassing, maar voorbeelden zijn te vinden op Instagram via @spoeliegrime.

De knutsellessen vinden plaats in het oude schoolgebouw van het Aurum College (nabij de SGL), Kofschip 2 in Lelystad. Meer informatie over lesdagen en -tijden, leeftijdsgroepen en aanmelding is te vinden op de site van Spoeliegrime. Daarnaast kan men informatie opvragen via info@spoeliegrime.nl. Op de site staan niet dezelfde gegevens als hier weergegeven.

Spoeliegrime
Jessica Sikken heeft Spoeliegrime opgezet. De opzet is dat creatieve- en organisatietalenten enthousiast zijn samengevoegd om 'Groots te zijn in kleine feestjes'. Ieder die ingezet wordt, werkt beroepsmatig met kinderen en/of is een professional facepainter.

De naam Spoeliegrime bestaat uit 2 delen en wel 'Spoelie' en 'Grime'. Spoelie is de naam van het borstelgedeelte van een mascararoller. Natuurlijk komt het woord 'Grime' van grimeren. Door de woorden samen te voegen, ontstond 'Spoeliegrime'. Spoeliegrime is een participant van de creatieve broedplaats 't Lapp (Lelystads Artistiek Participatie Platform).