LELYSTAD - Het wordt steeds meer dat de Voedselbank Lelystad afhankelijk wordt van donaties van particulieren, grote of kleine donaties. Het beleid van de supermarkten gaat steeds meer naar het 'minder eten verspillen'. Hierdoor blijven minder producten over die als donaties naar de Voedselbank kunnen. Dit is een fenomeen dat bij meer Voedselbanken voorkomt.

Voedselbank Lelystad

De Voedselbank Lelystad zorgt voor gratis voedsel voor ruim 300 gezinnen. Hierbij zitten dan zo'n 300 kinderen tot 18 jaar. De voedselhulp is een tijdelijke steun voor mensen die het moeilijk hebben, leven in armoede of met een te krappe portemonnee.


Voor de Voedselbank is de regel dat gekeken wordt naar de hoeveelheid leefgeld voor mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de voedselhulp. Voor de hulp zijn regels en criteria opgesteld. Tevens loopt de aanvraag altijd via een instelling.

Afhankelijk van leveranciers

De voorzitter van de Voedselbank, Theo Grootjen, heeft laten weten dat de Voedselbank afhankelijk is van 3 grote leveranciers uit de supermarktwereld. Er is goed contact met een groentesnijder in Noord-Holland, waar de Voedselbank af en toe wat kan halen.


Een Voedselbank wil altijd zorg dragen voor een gevarieerd en gezond voedselpakket voor de klanten. Maar dat wordt steeds moeilijker en daardoor moet men steeds meer leunen op een aantal particuliere initiatieven.


Mensen halen soms een krat voedsel op bij kerken en doneren dit aan de Voedselbank. Dan komt het voor dat er producten aangeleverd worden die niet te halen zijn bij grote leveranciers. Zo kreeg men laatst heel wat pakken houdbare melk.


Week van de Voedselbanken

De Voedselbank koopt geen voedsel maar verzamelt de voedseloverschotten. Meestal is dit voedsel wat weggegooid of vernietigd zou worden. Met dit voedsel kan een aantal gezinnen worden geholpen.


Voedsel kan de Voedselbank altijd gebruiken. Natuurlijk komen er producten van verschillende kanten, zoals bedrijven, supermarkten, organisaties, scholen en particulieren. Maar als supermarkten steeds minder leveren, moet het voedsel via andere kanalen komen. Zeker als de Voedselbank mensen met een kleine beurs wil blijven helpen.


Van 16 tot en met 22 oktober wordt de Week van de Voedselbanken georganiseerd. Dit houdt onder meer in dat op meerdere locaties in Nederland activiteiten worden georganiseerd of een open dag wordt gehouden.


Op de open dag kan men zien hoe en waar Voedselbanken het voedsel inzamelen, hoe de kratjes worden gevuld en hoe men omgaat met de voedselveiligheid. Tevens kan men op de open dag navraag doen of men in aanmerking komt voor voedselhulp. Voor een rondleiding of meer informatie kan men een mail sturen naar info@voedselbanklelystad.nl.