LELYSTAD - Vrijdag 2 september 2022 bracht Joba van den Berg, Tweede Kamerlid, een werkbezoek aan Flevoland. Van den Berg houdt zich als Kamerlid onder andere bezig met volksgezondheid. Doel van het werkbezoek was om kennis te maken met Getijde. Hier kunnen vanaf oktober 2022 kwetsbare ouderen en chronisch zieken uit Flevoland en omgeving terecht voor zorg. Van den Berg sprak tijdens het bezoek onder andere met gedeputeerde Jop Fackeldey over deze voor Flevoland unieke inrichting van de zorg. Dankzij het werkbezoek kreeg ze een kijkje in de veranderingen in de zorg en de samenwerking die daarvoor nodig is.


Over Getijde
Het doel van Getijde is de ouderenzorg toekomstbestendig houden en kwetsbare ouderen en chronisch zieken de best mogelijke zorg bieden in Flevoland. Kwetsbare ouderen en chronisch zieken zijn hier vanaf oktober 2022 welkom als ze 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. Bijvoorbeeld omdat medische zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden. Of omdat iemand na ziekenhuisopname wat langer herstel nodig heeft om zelfstandig naar huis te kunnen. Bij Getijde wordt rustig bekeken hoe het beste aan het herstel van de cliënt kan worden gewerkt en welke zorg eventueel thuis nodig is. Getijde is een samenwerking tussen woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal.

Tijdelijk verblijf
Na het gedeeltelijk wegvallen van ziekenhuiszorg in de regio, werd in 2019 duidelijk dat er aanvullend zorgaanbod nodig was voor inwoners met een kwetsbare gezondheid. Zorg waarbij vooral ouderen tijdelijk opgenomen kunnen worden, gestabiliseerd en vervolgens met passende ondersteuning weer naar een thuissituatie gaan. Dit noemen we tijdelijk verblijf. Het gaat om zorg die niet in een ziekenhuis wordt gegeven, maar wel meer dan dat een huisarts binnen zijn praktijk kan bieden. Vanuit Zorgtafel Flevoland is het initiatief Getijde altijd ondersteund. Dankzij de inspanningen van eerder genoemde partijen, is de voorziening voor onze regio nu gerealiseerd.

Over Zorgtafel Flevoland
Martin Smeekes, onafhankelijk voorzitter van Zorgtafel Flevoland, sloot ook aan bij het werkbezoek. Hij nam Joba van den Berg mee het doel en de opzet van Zorgtafel Flevoland. In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat doen ze via de Zorgtafel Flevoland. Provincie Flevoland is een van de partijen. Alle partijen vinden het belangrijk dat de inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vandaag en in de toekomst.