LELYSTAD - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland zijn van plan om een zonnepark aan te leggen langs de A6. Het zonnepark komt tussen afrit 8 Almere-Oostvaarders en de Ketelbrug. Het is de bedoeling dat de bermen, de op- en afritten en de dijk worden gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Het proces om de vergunningen te krijgen voor de aanleg van het zonnepark start nu.


Men kan reageren op de plannen

De eerste stap in het proces is het 'Voornemen en Voorstel voor participatie'. In dit document staat beschreven hoe verschillende partijen worden betrokken bij het project. Het document ligt ter inzage tussen 17 november en 28 december 2023. Men kan in deze periode reageren op dit document. De reactie wordt meegenomen naar de volgende stap in het proces.


Informatiebijeenkomst op 30 november

Op donderdag 30 november organiseren het ministerie, Rijkswaterstaat en het waterschap een inloopbijeenkomst. Zij kunnen de inwoners meer vertellen over de plannen en men kan vragen stellen.  • Wanneer? Donderdag 30 november 2023

  • Hoe laat? Tussen 19.00 uur en 21.00 uur

  • Waar? Van der Valk Lelystad (Larserplein 1)


Men kan vrij in- en uitlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er is geen algemene presentatie. Aanmelden is niet nodig. Komt men met de auto? Dan krijgt men een uitrijkaart zodat men gratis kan parkeren.


Een reactie geven

Het is mogelijk om op verschillende manieren te reageren op de plannen:

  1. Online: Via deze website.

  2. Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt A6 zon Lelystad Dronten


    Postbus 111 9200 AC Drachten


    Belangrijk is om de brief te ondertekenen en te voorzien van het adres

  3. Mondeling: Tijdens de inloopbijeenkomst is een notulist aanwezig die elke reactie op te schrijven. Ook kan men op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.


Meer informatie

Als men meer wil weten over het project, kan men dit terug vinden op deze website.