LELYSTAD - In de periode van februari tot en met april 2024 zal het bedrijf Cyclomedia foto's gaan maken in de openbare ruimte in Lelystad. Hiervoor zullen speciale auto's met een camera op het dak van het bedrijf door alle straten van Lelystad rijden. Het bedrijf Cyclomedia heeft de toestemming van de gemeente om over fiets- en voetpaden te rijden en door voetgangersgebieden.

Foto's in opdracht gemeente

De toestemming heeft het bedrijf gekregen omdat de foto's worden gemaakt in opdracht van de gemeente Lelystad. De 360° panoramafoto's worden door de gemeente gebruikt voor het beheren van de openbare ruimte, handhaving en bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Op de foto's die gemaakt worden door Cyclomedia, kunnen persoonsgegevens staan. Hierbij valt te denken aan kentekens van auto's of gezichten van personen. De activiteiten die het bedrijf uitvoert, zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onherkenbaar maken van persoonsgegevens

Dit houdt in dat Cyclomedia bij het maken van de foto's zich moet houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor moet Cyclomedia de persoonsgegevens op de foto's onherkenbaar maken. Dit heet 'blurren'.

Daarnaast worden de foto's niet in het openbaar gebruikt en worden ze dus ook niet op het internet geplaatst. Op de site van Cyclomedia is het privacybeleid terug te vinden. Inwoners met vragen kunnen contact opnemen met Cyclomedia via privacy@cyclomedia.com.