LELYSTAD - Samen met een 20-tal Raads- en Statenleden brachten wethouder Jack Schoone van gemeente Lelystad en vertegenwoordigers van provincie Flevoland woensdag een werkbezoek aan afvalverwerkingslocatie Zeeasterweg in Lelystad. Afvalzorg, eigenaar van de locatie, gaf een toelichting op haar activiteiten ter plaatse zoals het recyclen en het permanent storten van bedrijfsafval. Vanuit een “SkyWatch” op 35 meter hoogte ging het bedrijf in op de mogelijkheden en toekomstplannen voor de locatie.


Activiteiten op Zeeasterweg

Afvalzorg houdt zich op Zeeasterweg bezig met het storten van (bedrijfs-)afvalstromen die niet hergebruikt, gerecycled of verbrand kunnen worden. Daarnaast worden op de locatie afvalstromen zoals grond, bouwstoffen en groenafval tijdelijk opgeslagen of gerecycled. Naast Afvalzorg zijn op de Zeeasterweg nog twee andere bedrijven actief. Orgaworld composteert gft en groenafval en HVC is verantwoordelijk voor het afvalbrengstation.

Belangrijke rol Nederlands afvalbeleid

Ons Nederlands beleid is erop gericht om zo min mogelijk afval permanent te storten. Afval mag daarom alleen gestort worden als er geen betere verwerking mogelijk is, zoals hergebruik, recyclen, reinigen, composteren of verbranden in afvalenergiecentrales. Soms is een nuttige toepassing niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij asbest en verontreinigde reststromen van recyclingprocessen. Daarom hebben we in Nederland een netwerk van stortlocaties waar dit afval op een veilige manier opgeborgen wordt. Zeeasterweg is één van deze locaties die een belangrijk vangnet vormen voor restafval dat we permanent uit de maatschappij willen verwijderen. Hiermee houden we als maatschappij de “cirkels” schoon en levert de Lelystadse locatie een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie.

Toekomst Zeeasterweg?

In Nederland mogen geen nieuwe stortlocaties ontwikkeld worden. Zeeasterweg heeft nu nog voldoende vergunde stortcapaciteit voor de komende 5 jaar. Samen met de gemeente, provincie, omwonenden, Flevo-Landschap en andere betrokkenen wil Afvalzorg graag in een participatietraject werken aan een maatschappelijke toekomst voor Zeeasterweg. Bert Krom, directeur van Afvalzorg: “Om voor de langere termijn voldoende stortcapaciteit te kunnen waarborgen, wil Afvalzorg graag Zeeasterweg verhogen van de nu vergunde 15 meter naar een definitieve eindhoogte van 35 meter. Tijdens exploitatie zorgt Afvalzorg voor een veilige werkwijze, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Na sluiting geven we de locatie een mooie en nuttige eindbestemming met zoveel mogelijk waarde voor de omgeving. Want dat is onze missie; stortlocaties benutten en na sluiting herinrichten tot functionele, veilige en vooral aantrekkelijke landschappen. De mogelijkheden hiervoor zijn legio; van natuur, wandelgebied, recreatie, speel-/sportfaciliteiten tot educatie en het opwekken van duurzame energie”. In de “SkyWatch” kregen de aanwezigen een indruk van het uitzicht en de mogelijkheden die 35 meter hoogte biedt in het verder zo vlakke Flevolandse landschap.

Ook Zeeasterweg op 35 meter bezoeken?

Op zaterdag 30 oktober van 13.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom op locatie Zeeasterweg, Zeeasterweg 42 in Lelystad. Voor een rondleiding over de locatie én een “ritje in de SkyWatch” (ook geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar) voor een impressie vanuit 35 meter hoogte. Aanmeldingen via info@afvalzorg.nl.