LELYSTAD - Op 24 februari 2022 ondertekenden Paul Schuurmans, directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en David de Vreede, wethouder gemeente Lelystad, de intentieverklaring ‘Energiebesparing bedrijven en ondernemen’. Het doel is om ondernemers te helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen en ze inzicht te geven in hun energieverbruik.

Energiebesparende maatregelen

Landelijk is bepaald dat ondernemers met een kantoor groter dan 100 m vóór 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, gelijkwaardige energiebesparende maatregelen te nemen, die men in vijf jaar kan terugverdienen.

De gemeente Lelystad geeft de OFGV opdracht om tot en met eind 2025 ondernemers die onder de maatregelen vallen, te informeren en motiveren zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen en daarop ook toe te zien. Dat kan op een klassieke, administratieve of stimulerende manier. De OFGV verwacht dat veel ondernemers zullen kiezen voor de stimulerende manier (Stimulerend Toezicht) vanwege de goede ervaringen bij eerdere projecten. Bedrijven die nog niet aan de verplichte energiebesparende maatregelen voldoen, kunnen grote voordelen ervaren met deze methode.

Inzicht in energieverbruik door digitaal energiebeheersysteem

Stimulerend Toezicht maakt gebruik van een digitaal energiebeheersysteem, data-uitwisseling en een applicatie. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in hun energieverbruik en in de energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden. Het systeem toont het exacte energieverbruik en de kosten van de maatregelen, maar het voornaamste voordeel is een overzicht van de financiële opbrengst.

Wethouder David de Vreede: “Met deze maatregel zorgen we er als gemeente voor dat ook bedrijven hun bijdrage leveren aan de energietransitie en zo meewerken aan klimaatverandering.”

Gemeente Lelystad is ‘Op weg naar nieuwe energie’, met als uiteindelijke doelstelling dat in 2050 in de bebouwde omgeving geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze doelstelling wil gemeente Lelystad realiseren met meerdere initiatieven. Met dit initiatief komt een energiezuinig Lelystad weer een flinke stap dichterbij.