LELYSTAD - Deze keer nieuws over Parkrun Lelystad en over aangepast sporten in Lelystad. Sportbedrijf Lelystad is op zoek naar mensen die mee willen helpen om Parkrun Lelystad op te zetten. Daarnaast hebben 19 organisaties de afgelopen week de intentie ondertekend om integraal te gaan samenwerken rondom aangepast sporten.


Parkrun Lelystad

Sportbedrijf Lelystad is van plan om in Lelystad een Parkrun op te zetten. Een Parkrun is een evenement van 5 kilometer die elke zaterdagochtend zal plaatsvinden in parken en groengebieden. In de provincie is er in Almere al een die wordt gelopen.


Een Parkrun is laagdrempelig met het streven naar een positieve, gastvrije en inclusieve ervaring voor alle deelnemers. Dit kunnen mensen zijn die willen joggen, wandelen of hardlopen. Om dit op te kunnen zetten, worden vrijwilligers gezocht.

Aanmelden kan bij Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Openbare Ruimte, via \mailto:t.hoenderboom@sportbedrijf.nl. Indien er genoeg vrijwilligers zich aanmelden, gaat hij aan de slag om het initiatief mogelijk te maken in Lelystad.


Aangepast sporten

Het tweede bericht gaat over de intentieverklaring die 19 organisaties hebben ondertekend. Hierbij gaat het om integrale samenwerking rondom aangepast sporten. Het uitgangspunt is om korte lijntjes te hebben, zodat de uitdagingen rondom het thema opgepakt kunnen worden.


Wethouder Sport, Rinze Broekema, heeft hierbij gemeld dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te sporten en te bewegen. Met de intentieverklaring wordt hiervoor een belangrijke stap gezet. Het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest van LOAS (Lokaal Overleg Aangepast Sporten).

Hierbij stonden kennis delen, uitwisselen van concrete voorbeelden en activiteit centraal. Door de samenwerking kunnen de casussen besproken, behandeld en mogelijk opgelost worden. Sport en bewegen moet toegankelijk worden gemaakt voor iedereen.


Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, bij revalidatie en heeft een groot sociaal component. Er is contact met anderen, zodat men merkt er niet alleen voor te staan.


Organisaties die nog niet zijn aangesloten, maar wel interesse hebben voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten ter bevordering van een integrale samenwerking rondom aangepast sporten, kunnen zich melden bij Tamaryoës Kok, via t.kok@sportbedrijf.nl.