LELYSTAD - Met het onthullen van de informatiezuil openden gedeputeerde Harold Hofstra, wethouder Luc Baaten van de gemeente Lelystad, Harm Ritsema van Afvalzorg en directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap donderdagmiddag 12 mei officieel het vernieuwde otterverblijf in Natuurpark Lelystad.


Het Flevo-landschap vangt in het verblijf Europese otters op die door een beperking niet meer in de vrije natuur kunnen leven, vaak als gevolg van aanrijdingen. Door het vernieuwde otterverblijf kunnen bezoekers meer kans het dier in zijn natuurlijke leefomgeving te zien en te ontdekken hoe hij leeft. Zeker nu bezoekers zowel op ooghoogte als van bovenaf naar de dieren kunnen kijken. Daarnaast is het verblijf nu ook toegankelijk geworden voor wie niet goed ter been is.

Otter als ambassadeur van schoon water

Harold Hofstra, de Flevolandse gedeputeerde voor natuur, gaf bij de opening aan dat de otter het goed doet in Flevoland. “De otter staat in Flevoland bekend als ambassadeur van schoon water en functionerende ecologische verbindingen. De otter heeft beide nodig om te leven. Samen met alle partners werkt de provincie aan het groen-blauwe netwerk, verbetering van de waterkwaliteit, een gevarieerde visstand en aan verbinding van de natuur met de mens. Wij werken aan een natuurinclusief Flevoland. Met het otterverblijf wordt de verbinding gemaakt met de samenleving.” De langgewenste verbetering van het otterverblijf werd mede mogelijk gemaakt door Leader Flevoland, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Afvalzorg, Landschapsbeheer Flevoland, Dr. C.J. Vaillantfonds, Cornelia Stichting, Stichting Nijhof Mens en Dier, Stichting HSHB, Kinderfonds van Dusseldorp, Pasman Stichting, Natuur- en Milieufederatie Flevoland, en otteropvang de Rietnymf.