FLEVOLAND - De afgelopen tijd hebben juristen van alle provincies samengewerkt aan nieuwe algemene inkoopvoorwaarden 2023 voor leveringen en diensten (AIV). Deze waren voor het laatst bijgewerkt in 2018. Alle provincies gebruiken sinds 2013 dezelfde algemene inkoopvoorwaarden.


De algemene inkoopvoorwaarden

In de algemene inkoopvoorwaarden staan regels en voorwaarden die de provincie standaard hanteert bij het aangaan van een (koop)overeenkomst. Hier gaat het onder andere over betalingen, garantie, aflevering en aansprakelijkheid. Bij het inkopen van een product of dienst worden altijd deze regels aan de leverancier toegestuurd.Belangrijkste wijzigingen

  • Er is een artikel toegevoegd over data en hoe opdrachtnemers daar mee om moeten gaan. Er gelden bijvoorbeeld geheimhoudingsregels

  • Opdrachtnemers moeten nu ook voldoen aan eisen rond digitale toegankelijkheid als sprake is van het leveren van digitale producten

  • Opdrachtnemers worden ook verplicht om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging en andere wet- en regelgeving m.b.t. informatieveiligheid bij digitale producten. Hiermee wordt de informatieveiligheid versterkt

  • Ook wordt geregeld dat de provincie en opdrachtnemers elkaar kunnen aanspreken op de naleving van AVG-verplichtingen


Meer informatie

Meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de nieuwe algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op deze pagina .