LELYSTAD - Op vrijdag 15 september kwamen tientallen natuuronderzoekers samen bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer in Lelystad voor het kennissymposium ‘Mens & Natuur’ van Nationaal Park Nieuw Land. Gerenommeerde onderzoekers uit de wereld van ecologie en milieufilosofie vertelden over de betekenis van Nationaal Park Nieuw Land voor vogels, het ecosysteem en de relatie mens en natuur.


Uniek experimenteel laboratorium

Op de plek waar nog geen honderd jaar geleden de golven van de Zuiderzee vrij spel hadden, ontstaat een nieuw en uniek natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. Hoewel de naam anders doet vermoeden, bestaat het park voor driekwart uit water en wordt het gevormd door een groot deel van het Markermeer, de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en de nieuw gecreëerde Marker Wadden. Stuk voor stuk natuurgebieden die door mensenhanden zijn gemaakt en daarmee op ongekend grote schaal ruimte bieden aan nieuwe ecosystemen. Voor onderzoekers is Nationaal Park Nieuw Land dan ook een uniek experimenteel laboratorium. Wat verstaan we onder ‘man-made’ natuur? En in hoeverre laten we natuur haar gang gaan? En wanneer grijpt de mens in? Interessante vraagstukken die allemaal de revue passeerden tijdens het symposium. Op het symposium gaven onderzoekers Mennobart van Eerden, Harm van der Geest en Martin Drenthen de aanwezigen een breed beeld van de lopende onderzoeken en de natuurlijke rijkdom van het nationaal park. In de middag gingen zij in gesprek met de aanwezigen om samen te kijken naar onderwerpen die nog verder onderzocht moeten worden. Daarmee was het symposium een kansrijke dag om verder te bouwen aan een kennisnetwerk en de basis te leggen voor een gedeelde onderzoeksagenda voor Nationaal Park Nieuw Land.

Onderzoek in Nationaal Park Nieuw Land

Sjaak Kruis, voorzitter van Nationaal Park Nieuw Land en wethouder in gemeente Lelystad: “Ik ben trots op het feit dat de acht partners van het nationaal park onderzoek hoog in het vaandel hebben staan. Onderzoek en de analyses ervan zijn namelijk belangrijk om de natuur beter te begrijpen en te behouden voor de toekomst. Mensen uit de onderzoekswereld kunnen ons voeden met inzichten uit hun onderzoek. En wij als nationaal park kunnen ons voordeel daarmee doen in het beheer of in toekomstige plannen. Zo houden we elkaar scherp. Ik ben dan ook benieuwd naar de opbrengst van het symposium en zie uit naar een vervolg.”

Benieuwd naar de lopende onderzoeken?

Hoe reageert de natuur op de veranderende omstandigheden? Wat kunnen we hiervan leren voor de ontwikkeling en het herstel van andere landschapsgebieden? Deze en andere vragen worden beantwoord door zes onderzoekers die dagelijks aan het werk zijn in Nationaal Park Nieuw Land.