LELYSTAD - Lelystad heeft er 24 nieuwe officiële ambassadeurs bij die van alles kunnen vertellen over het jongste nationaal park van Nederland: Nationaal Park Nieuw Land. Deze Lelystedelingen wonen dichtbij het nationaal park of zijn in hun vrije tijd wandelgids in de omgeving.

Leren over het landschap


In twee avonden en een middag leerden 24 bewoners uit Lelystad allereerst Nationaal Park Nieuw Land en hun eigen omgeving beter kennen. Deelnemers werden meegenomen in thema's zoals de flora en fauna, ontstaansgeschiedenis, mogelijkheden om het gebied te beleven en beheer van het nationaal park.

Interessante gastsprekers, opdrachten en een veldexcursie waren belangrijke onderdelen van het programma. Na afronding van het programma hebben de Ambassadeurs inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden om de (unieke) natuurbeleving te kunnen overbrengen. En hun liefde voor de natuur en het gebied waarin zij wonen of werken te delen met familie, vrienden en collega's. 'Ik woon hier al sinds 1981, maar kwam niet veel in de natuur van het nationaal park, dat gaat vanaf nu echt veranderen'' aldus een deelnemer.

Afsluitend was er een veldexcursie onder begeleiding van Geert Santhuizen (Wandelen in Flevoland) en kregen de nieuwe Ambassadeurs een officieel certificaat uitgereikt door wethouder Annemieke messelink-Dijkstra.

"Samen met lokale partners als IVN Nederland en de Provincie willen we het Nationaal Park Nieuw Land, dat voor 80% binnen Lelystadse grenzen valt, meer bekendheid geven. Een van de manieren waarop we dat doen is door de inzet van ambassadeurs. Fijn dat deze 24 Ambassadeurs van het Landschap vanaf nu hun steentje daaraan bijdragen en hun liefde voor de natuur en het gebied waarin ze wonen of werken delen met anderen. De volgende editie ga ik zeker proberen mee te doen!"

Ambassadeurs van het Landschap


Om na het programma het draagvlak rondom Nationaal Park Nieuw Land te vergroten onder inwoners van Lelystad, zetten de Ambassadeurs van het Landschap zich in om het natuurgebied beter zichtbaar te maken voor andere inwoners van Lelystad. Dit programma is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Nationaal Park Nieuw Land, IVN Flevoland, gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en lokale natuurkenners. De bijeenkomsten vonden plaats bij lokale recreatieondernemers die Gastheren en –vrouwen van het Landschap zijn. Deze recreatieondernemers zijn ook door IVN opgeleid. Zij onderscheiden zich met unieke kennis over en arrangementen in het nationaal park. Zo dragen ook zij bij aan de zichtbaarheid van het nationaal park.