LELYSTAD - Op een zonovergoten donderdag 24 maart 2022 bracht minister Henk Staghouwer een werkbezoek aan Flevoland. Henk Staghouwer is minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen met gedeputeerde Jan-Nico Appelman en enkele Flevolandse boeren bezocht de minister de Boerderij van de Toekomst (BvdT) van de Wageningen Universiteit (WUR).


Boer van de toekomst
De boeren speelden met de minister en de gedeputeerde het spel 'boer van de toekomst'. Daarbij debatteerden ze over landbouwbeleid en -technologie. Ook spraken ze over de onderzoeksthema’s van de Boerderij van de Toekomst zoals bodemverdichting. Bodemverdichting is het samendrukken van de bodem door bijvoorbeeld het gewicht van een tractor. Hierdoor gaat de kwaliteit van de bodem en van de gewassen die erop verbouwd worden achteruit.

Demonstratie
Het gezelschap kreeg ook een demonstratie van Robotti. Dit is een robot die zelfstandig verschillende landbouwtaken zoals schoffelen kan uitvoeren. Aan de minister de eer om de robot met een druk op de knop aan het werkt te zetten. Tijdens de demonstratie waarbij meteen bleek dat praktijkonderzoek nuttig is. Want Robotti verloor het contact met de afstandsbediening en bleef aan het einde van de akker stilstaan...

Dit gebeurt er op de boerderij
De Boerderij van de Toekomst is een proeflocatie waar onderzoekers van de WUR samen met Flevolandse boeren aan oplossingen voor landbouwsector voor staat. Denk aan hoe om te gaan met klimaatverandering en de wateroverlast die daarbij komt kijken. Want onze huidige manier van voedsel produceren loopt tegen ecologische, economische en maatschappelijke grenzen aan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom een visie ontwikkeld waarmee we de landbouw in Nederland weer toekomstbestendig kunnen maken. Die visie noemen we kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw
De Boerderij van de Toekomst brengt kringlooplandbouw in de praktijk. Landbouw met een goede boterham voor de boer, zonder schade aan het milieu en mèt een positieve bijdrage aan de leefomgeving. Om dit te kunnen bereiken, worden op de Boerderij van de Toekomst allerlei technieken en toepassingen van kringlooplandbouw verder ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Provincie Flevoland en LNV stellen daarbij ook vouchers beschikbaar voor ondernemers. De Boerderij ven de Toekomst is voor Flevoland een onmisbare schakel in de gebiedsgerichte aanpak van de landbouwtransitie in Flevoland. Provincie Flevoland en het ministerie van LNV betalen daarom mee aan dit project.