LELYSTAD - De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan een nieuwe MRA Agenda 2024-2028. Voor de invulling van die agenda heeft gemeente Lelystad samen met de gemeente Almere en provincie Flevoland een propositie opgesteld met de titel 'Duidelijk Anders'. De propositie is afgelopen 16 oktober 2023 toegelicht aan de gemeenteraden van Lelystad en Almere en de leden van de Provinciale Staten.


De toelichting werd vanuit de Lelystad gegeven door coördinerend portefeuillehouder MRA wethouder Dennis Grimbergen, door burgemeester van Almere Hein van der Loo en gedeputeerde van de provincie Chris Jansen. De Raads- en Statenrapporteurs MRA uit Lelystad, Almere en Flevoland waren hier ook bij aanwezig om hun ervaring over de totstandkoming van het document te delen.


Totstandkoming

Het MRA-bureau heeft begin 2023 alle zeven deelregio's van de MRA gevraagd een propositie aan te leveren vóór 1 november 2023 ten behoeve van de MRA Agenda 2024-2028. Om politieke richting aan de voorkant mee te geven in de deelregionale propositie hebben de volksvertegenwoordigers van de raad van Almere, Lelystad en de Staten van Flevoland het initiatief genomen om politieke prioriteiten met elkaar af te stemmen.Dit resulteerde uiteindelijk in een gezamenlijke motie waarin politieke prioriteiten per MRA-platform (economie, ruimte en mobiliteit) werden geformuleerd. Daarmee is een krachtig deelregio geluid gegeven. De afgestemde prioriteiten zijn evenwichtig voor de ontwikkeling van de hele deelregio. De gemeente Lelystad heeft in goede samenwerking met de gemeente Almere en provincie Flevoland deze propositie geschreven, afgestemd en opgesteld.


Duidelijk anders

Deelregio Almere-Lelystad is duidelijk anders: groen, jong, ruim, dynamisch en verbonden. Een gebied dat niet alleen de toekomst met open armen verwelkomt, maar ook streeft naar het versterken van overgangen en verbindingen van de stad met de natuur en water, een ambitie die de regiogrenzen overstijgt.Almere en Lelystad vormen het stedelijk hart van de provincie Flevoland. Nieuw land, opgebouwd door ambitieuze inwoners en ondernemers met een traditie van innovatie. In Flevoland gaat men de kansen en uitdagingen aan. Als deelregio van de MRA willen Almere, Lelystad in samenwerking met de provincie Flevoland een stuwende kracht zijn voor groei en ontwikkeling en versterking van brede welvaart.


Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio.


Propositie 'Duidelijk Anders'

Meer informatie is te vinden via de link meer over de

propositie van de deelregio Almere-Lelystad

.