LELYSTAD - Vanaf 13 november 2023 worden onveilige bomen verwijderd in Lelystad. Uit reguliere boomcontroles blijkt dat dit noodzakelijk is. De onveilige bomen zijn ziek, zwak of dood. De bomen kunnen omwaaien of hebben grote takken die af kunnen breken. Daar waar het kan wordt er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplaatst. De nieuwe bomen worden in 2 fases geplaatst.


Verwijderen en vervangen bomen

De onveilige bomen staan verspreid in woonwijken, parken, langs voetpaden en straten. Op de bomenkaart is te zien waar de onveilige bomen in de stad staan. Bewoners die in de buurt (op ongeveer 20 meter) van een onveilige boom wonen, krijgen hierover begin november 2023 een brief.


Volgorde werkzaamheden

De aannemer start in Noordoost-Lelystad (Oostervaart). Hierna wordt er gewerkt richting Zuidoost-Lelystad, Zuidwest-Lelystad en Noordwest-Lelystad. Eerst worden alle bomen verwijderd. Daarna gaat de aannemer opnieuw de stad door om de boomresten en sporen van de werkzaamheden op te ruimen en te herstellen. Al deze werkzaamheden zijn begin maart 2024 klaar.


Nieuwe bomen

Voor iedere gekapte boom wordt zo veel mogelijk een nieuwe boom teruggeplaatst. Dit kan niet altijd omdat de plek van de gekapte boom bijvoorbeeld te klein is, de omgeving ongeschikt is of er kabels en leidingen in de grond liggen. Er worden alleen nieuwe bomen geplant als de groeiomstandigheden goed zijn. Dan heeft de nieuwe boom genoeg ruimte om uit te groeien tot een volwassen exemplaar.


Periode planten bomen

De nieuwe bomen worden in twee fases geplant. De eerste fase is vanaf januari tot en met maart 2024. De tweede fase is vanaf november 2024 tot en met maart 2025. Dit is de beste periode om bomen te planten. Meer informatie over het verwijderen en het planten van nieuwe bomen is te vinden op: www.lelystad.nl/onveiligebomen.