LELYSTAD - Het college van Lelystad heeft het Programma Van Groen Dromen naar Groen Doen vastgesteld. Dit programma is een verdere stap in de uitwerking van de Agenda Natuur. In het programma staan de plannen voor het verbeteren, onderhouden en ontwikkelen van de natuur in de komende vier jaar. Bijvoorbeeld om de stad en het omliggende landschap beter met elkaar te verbinden. Daarnaast staan er plannen in om de omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, met ruimte voor dieren en planten.

Concrete acties
Wethouder Sjaak Kruis: "Met de voorgenomen groei van de stad naar meer dan 100.000 inwoners is het nodig dat ook de natuur meegroeit. We zetten met het programma Van Groen Dromen naar Groen Doen nu verdere stappen, met concrete acties zoals plannen voor groene schoolpleinen, het aanpassen van (nieuwe) gebouwen voor planten en dieren en het maken van ecologische overgangsgebieden.

Dat zijn verbindingen tussen groene plekken. We willen dat mensen de natuur in Lelystad beter kunnen beleven. Natuur is niet iets waar je alleen naar kunt kijken, maar ook waar je van kunt genieten en van kunt leren. Zowel op school als in je eigen achtertuin."

Samen met de stad naar meer natuur
Ideeën en opmerkingen van inwoners, natuurorganisaties en andere partners zijn meegenomen in het uiteindelijke programma Van Groen Dromen naar Groen Doen. Zo vinden inwoners het belangrijk dat een groene stad er aantrekkelijk uitziet, bijdraagt aan biodiversiteit (verschillende soorten dieren en planten) en beter is voor het klimaat.

Daarnaast benoemen de inwoners dat zij zich gezonder voelen in de buurt van natuur en maken ze er op veel verschillende manieren gebruik van. Veel Lelystedelingen willen méér natuur in en om de stad, een goed onderhouden natuur, meer speelplekken, meer parken in de stad en meer paden om de natuur optimaal te kunnen ervaren.

Concrete maatregelen voor de natuur
In het Programma van Groen Dromen naar Groen Doen staan concrete maatregelen. De komende jaren voert de gemeente verschillende pilots uit. Dat betekent dat er geleerd gaat worden van de natuur, door op verschillende locaties dingen uit te gaan proberen. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroenen van schoolpleinen en lessen over natuur op scholen.

De leefbaarheid en biodiversiteit in de eigen wijk wordt verbeterd door meer en beter (openbaar) groen. Inwoners kunnen hier via Mensen Maken de Buurt zelf ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een aanvraag te doen voor een pluktuin, een stukje groen te 'adopteren' of door een buurtmoestuin te beginnen.

Werken aan de natuur in en om de stad
Ook buiten de stad komen maatregelen om de natuur te verbeteren. Er wordt onderzoek gedaan naar een stadskwekerij, om meer bomen een tijdelijke plek te geven totdat deze worden uitgedeeld of herplant in de stad. En er wordt onderzocht of de wegbermen insectvriendelijk kunnen worden gemaakt.

Ook wordt onderzocht hoe natuurgebieden nog aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld met een Natuurtoren in Hollandse Hout of een plan voor de stadsbossen, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Dit zijn grote projecten, waar de gemeente veel aandacht aan besteedt.