LELYSTAD - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur opgedragen om handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer vanwege het laten grazen (weiden) van konikpaarden op het Oostvaardersveld.


Het Oostvaardersveld is een onderdeel van het natuurgebied de Oostvaardersplassen. In het Oostvaardersveld groeit de ‘grote klis’. Het komt voor dat de konikpaarden tranende ogen, oogontstekingen en oogletsel oplopen doordat zij grazen tussen de grote klis.

Daarom is het Oostvaardersveld niet geschikt om de konikpaarden te weiden. Konikpaarden daar weiden levert een overtreding op van het Besluit houders van dieren en de Wet dieren. De Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer die de zaak heeft aangespannen krijgt dus gelijk.

De minister moet binnen twaalf weken na vandaag een besluit nemen waarbij hij handhavend optreedt tegen Staatsbosbeheer.