LELYSTAD - De toegang tot jeugdhulp in Lelystad heeft een andere vorm en werkwijze gekregen. Vanaf 1 juli 2023 kan men voor geestelijke gezondheidszorg namelijk terecht bij twee hoofdaanbieders: Dokter Bosman en Therapeutisch Centrum GGZ. Deze hoofdaanbieders werken samen met een aantal organisaties die zorg verlenen daar waar de hulpvraag niet bij de hoofdaanbieder op de plek is: de zogeheten onderaannemers. Therapeutisch Centrum GGZ heeft momenteel een samenwerking met Jeugd & Gezin, School & Family Support, ’s Heeren Loo en Flevozon als onderaannemer.


Wanneer een kind of jongere – tot 18 jaar – zorg nodig heeft op psychisch, emotioneel en sociaal gebied dan kan men met een verwijzing (via huisarts of via JEL, Jeugd Lelystad) zich aanmelden bij één van de twee hoofdaanbieders. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en ook de voorkeur voor een aanbieder zal worden meegewogen in de definitieve toewijzing. Voor zorgaanbieders die (nog) geen onderaannemer zijn, maar wel een bijdrage denken te kunnen leveren aan geestelijke gezondheidszorg in Lelystad, kunnen contact leggen met Dokter Bosman of Therapeutisch Centrum GGZ.

De zorg die wordt geleverd is ongewijzigd. Therapeutisch Centrum GGZ zal zich samen met betrokkenen inzetten voor goede jeugdhulp, waarbij de kernwaarden verbindend, deskundig en betrouwbaar centraal blijven staan.