LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft eerder aangegeven dat verwacht wordt dat halverwege 2024 gestart kan worden met de werkzaamheden aan Stationsgebied Oost. Als de werkzaamheden volgens planning lopen, zal het werk een jaar tot anderhalf jaar gaan duren. Hoe lang het zal duren, hangt ook af van de fasering. Onder meer zullen veel activiteiten tijdens de werkzaamheden door moeten gaan, zoals het taxi- en busvervoer.

Stationsgebied Oost
Tevens kan het laden en lossen niet stopgezet worden. Tevens moeten ondernemers, looproutes en de parkeergarage bereikbaar blijven. Bewoners, ondernemers en reizigers zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

De ambitie is dat Lelystad gaat groeien, waarbij in de komende jaren 40.000 woningen gebouwd gaan worden. Met de groei moet het ook nog steeds aantrekkelijk zijn om hier te verblijven en te wonen, waarbij het stationsplein het visitekaartje van Lelystad moet zijn.

Daarom gaat de gemeente het stationsgebied verder ontwikkelen, wat groter en groener moet worden. Hierbij hoort een nieuw en ruimer busstation. Ook dat moet het visitekaartje zijn voor iedereen die in Lelystad woont, werkt of op bezoek komt.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is nu definitief voor het gebied. Er hebben 10 aannemers ingeschreven voor de aanbesteding, waarvan 5 uitgenodigd worden voor de gesprekken die nodig zijn. Op prijs, kwaliteit en planning wordt de keuze gemaakt.

De gemeenteraad is op 21 februari 2023 akkoord gegaan met het stedenbouwkundig ontwerp voor het Stationsgebied Oost. Daarna heeft de raad het bestemmingsplan op 26 september 2024 vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft vanaf 5 oktober 2023 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan Stationsgebied Oost onherroepelijk geworden.

Gefaseerde planning
In de planning zal de Middendreef worden verlegd tot dichter bij het spoor, moet er een nieuw eilandbusstation komen, wordt de coffeeshop verplaatst. Op het grotere en groenere stationsplein komen groenvakken met zitranden. Een soort rode loper van natuursteen zorgt als gids naar het Stadshart.

De Zilverparkkade zal niet meer aansluiten op een autoweg. Er komt wel een mogelijke woningbouwkavel door het verleggen van de infrastructuur. Op de woningbouwkavel is wel een autoweg ingetekend naar de Zilverparkkade. Een beslissing hierover valt pas op een later moment.

Wethouder Van Dijk verwacht dat er gestart wordt met het verleggen van de Middendreef, waarna het nieuwe busstation wordt aangelegd. Als laatste zal dan het nieuwe Stationsplein worden ingericht.

Er zal ook nog een studie komen naar een openbaar kunstwerk dat op het Stationsplein zal moeten komen. Dit voorstel is ingediend door Jong Lelystad. In het geheel zou alles in 2026 klaar moeten zijn. Bij de inrichting van het nieuwe busstation, zal de fietsenstalling verdwijnen en er komt een tijdelijke fietsenstalling aan de Schepenen.