LELYSTAD - Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad en Streetkings gaan samenwerken. Edward van Gils, directeur van Streetkings en al enkele jaren ambassadeur van DJI, organiseert samen met de PI een arbeidstoeleidingsproject voor een selecte en gemotiveerde groep gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten. Het doel is om gedetineerden via wekelijkse voetbal-en motivatietrainingen klaar te stomen voor een betaalde baan.

Wekelijkse trainingen
De wekelijkse trainingen, onder leiding van een trainer van Steetkings en een sportinstructeur van PI Lelystad, starten op donderdag 12 mei en zullen in totaal 8 weken in beslag nemen. Ongeveer 11 gedetineerden nemen deel aan het traject. Bij de trainingen gaat het niet alleen om voetbalaspecten maar juist ook om individuele gesprekken en groepsgesprekken waarin gesproken wordt over diverse aspecten van detentie en een leven na de gevangenis. Zo wordt er actief gewerkt aan motivatie vanuit de kernwaarden van Streetkings: teamwork, respectie, acceptatie, inzet, dicipline, loyaliteit en grenzen verleggen. Het traject wordt afgesloten met een voetbalwedstrijd tegen de spelers van Streetkings en alle deelnemers die het traject succesvol hebben afgerond, krijgen een certificaat uitgereikt.

Vestigingsdirecteur van PI Lelystad Ruut Bernsen: “Dit project staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling, leren en samenwerken. Gedetineerden worden er sterker van en staan straks na terugkeer in de maatschappij steviger in hun schoenen. Wat ze met Streetkings hebben geleerd, is dus niet alleen leuk, maar vooal heel waardevol.

Baan na detentie
Tijdens het gehele traject wordt in samenspraak met de deelnemers binnen de netwerken van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Streetkings actief gezocht naar mogelijkheden op een betaalde baan na detentie. CV’s worden opgesteld en er vinden intakegesprekken plaats met potentiële werkgevers. Het doel is om zo veel mogelijk deelnemers na afloop van hun detentie een betaalde baan in het vooruitzicht te stellen.

Edward van Gils, directeur Streetkings
Het had weinig gescheeld of Edward van Gils was in de gevangenis beland en voorgoed verdwenen in de anonimiteit. Maar het balletje rolde de goede kant op. ‘Ed’ van Gils mag zich inmiddels zelfs Godfather van het straatvoetbal noemen. De koning van de straat wil anderen graag behoeden voor de fouten die hij (bijna) maakte. Reden voor hem om zonder aarzelen ja te zeggen tegen de vraag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om hun ambassadeur te worden. DJI, waaronder alle Nederlandse gevangenissen vallen, en Edward van Gils werken al langer samen. Sinds 2006 is de straatvoetballer af en toe te gast in een penitentiaire inrichting om een voetbalclinic te geven aan gedetineerden. In 2018 ondertekenden Van Gils (namens StreetKings) en Gerard Bakker ( voormalig hoofddirecteur DJI) een convenant. Met als insteek dat via straatvoetbalclinics en de inzet van rolmodellen een bijdrage wordt geleverd aan een succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerden.

Het ambassadeurschap van Edward van Gils, die in Zaandam leiding geeft aan de succesvolle sportschool KingsDome, richt zich op het ondersteunen van het al langer lopende project Werk via Sport van DJI. Via dit project werken diverse Nederlandse gevangenissen samen met (professionele) voetbalclubs en andere sportverenigingen. Met als doel om (ex-)gedetineerden via het netwerk van een sportclub aan een (betaalde) baan te helpen om zo weer succesvol deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Het project wordt door Edward van Gils omarmt.

“Bijna iedereen is er voor om iemand een tweede kans te bieden, maar niemand durft zijn nek uit te steken. Stel dat je ondernemer bent, maar weigert om een ex-gedetineerde een baan te geven. Wat moet er dan van zo iemand worden? Ik roep juist op om lef te tonen. Het bieden van een baan helpt niet alleen die persoon, maar ook zijn kinderen. En daar de kinderen van. Zo kan een hele bloedlijn gered worden.”

Op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen legt Edward van Gils uit waarom hij zich als ambassadeur heeft verbonden aan DJI. De eerste aflevering van dit driedelige verhaal is te lezen via onderstaande link: https://www.dji.nl/pers-media/uit-de-praktijk/edward-van-gils-voetbal-kan-het-verschil-maken-in-de-gevangenis.aspx

De samenwerking tussen een gevangenis en (betaald) sport is niet nieuw. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkt al samen met Cambuur Leeuwarden, FC Dordrecht, FC Emmen, Heracles Almelo, FC Twente, Vitesse, FC Utrecht, tal van amateurvoetbalclubs en enkele rugbyverenigingen.