LELYSTAD - Op de Landelijke Dag van de Fietshelm overhandigde gedeputeerde Jan de Reus de eerste fietshelm aan een koper bij een fietsenhandelaar aan de Zuiderpoort in Lelystad.


Flevolanders van 55 jaar en ouder krijgen vanaf vandaag 25 euro korting op de aanschaf van een fietshelm bij alle deelnemende fietsenhandelaren in Flevoland. Met deze actie wil de provincie het dragen van de fietshelm stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten, ANWB, Veilig Verkeer Nederland en ambassadeur Martin Smeekes namens Artsen Voor Veilig Fietsen. De kortingsbon is verkrijgbaar bij de fietsenhandelaar of te downloaden via www.stichtingsbv.nl/fietshelm.

De actie duurt tot uiterlijk 18 mei en biedt ruimte voor korting op 1000 fietshelmen.

Aandacht voor veilig fietsen

Zo lang en veilig mogelijk fietsen kan heel goed in Flevoland. Maar helaas gebeuren er steeds meer ongevallen met ernstig hersenletsel als gevolg. Jan de Reus, gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur: "Het komend jaar besteden we meer aandacht aan het dragen van een fietshelm voor alle leeftijdsgroepen. Dat doen we door te werken aan veilige fietsoversteken en wegen, maar ook door kinderen van jongs af aan te stimuleren veilig aan het verkeer deel te nemen. Vooral ouderen van 55 jaar en ouder zijn kwetsbaar en hebben vaker ernstig letsel. Het dragen van een fietshelm is voor een ieder een vrijwillige keuze, maar het kan veel leed voorkomen."

Een fietshelm verlaagt de kans op hersenletsel

De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 33% en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (oudere) E-bikers. Het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel is in de afgelopen 10 jaar met 40 procent fors gestegen. Zo laten de meest recente cijfers zien dat in 2022 88.800 fietsers op de Spoedeisende Hulp belanden in Nederland. Hiervan hadden 57.000 fietsslachtoffers ernstig letsel. Gwen ter Bruggen van Ambulanceverpleegkundige van het Flevoziekenhuis Almere ziet als eerste de fietsers die bij een ongeval zijn betrokken: "We zien veel verkeersongevallen met fietsers, zeker in de zomerperiode. En door het toenemend aantal verkeer en e-bikes ontstaat er vaak zwaarder letsel vanwege de snelheid."

Volgens prognoses van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is de verwachting dat over de periode 2018 tot 2040 onder fietsers het aantal ernstige verkeersgewonden bij eenzijdige ongevallen met 80% toeneemt.

Vanaf jonge leeftijd een helm op

Voor jong en oud is het zinvol om een fietshelm te dragen. Daarom onderzoekt dit jaar Jongerenorganisatie TeamAlert in opdracht van de provincie of jongeren bereid zijn om een fietshelm te dragen. In het najaar start een pilot op kinderdagverblijven waar de fietshelm onderdeel van uitmaakt. Met deze activiteiten stimuleert de provincie alle leeftijdsgroepen om een fietshelm te dragen.

Dag van de Fietshelm

Op woensdag 19 april worden door het hele land activiteiten georganiseerd om fietsers bewust te maken van het belang van het verbeteren van de fiets veiligheid. Met deze themadag willen de betrokken organisaties in 2030 het aantal hoofd- en hersenletsels als gevolg van een fietsongeval met 20% verminderen. Meer informatie staat op www.dagvandefietshelm.nl.