LELYSTAD - De Buizerd, de nieuwe dagbestedingslocatie in Lelystad van Woonzorg Flevoland, wordt gekenmerkt doordat er veel gelachen wordt, dat het altijd vrolijk is versierd en dat het activiteitenprogramma met zorg en creativiteit wordt samengesteld. Met de Buizerd creëert Woonzorg Flevoland wederom een verbindende plek in de wijk voor mensen met dementie én omwonenden.

Verminderen van eenzaamheid
In de wijk Tjalk is de Buizerd gesitueerd, waar in korte tijd een gezellige sfeer is ontstaan. In de locatie komen ouderen met een indicatie (beginnende) dementie samen onder begeleiding van zorgprofessionals van Woonzorg Flevoland.

Daarnaast kunnen omwonenden vrijblijvend aansluiten, waarbij voor iedereen geldt het samenzijn met anderen, nieuwe prikkels ervaren, een plezierige dag beleven en - zoals men hoopt - minder eenzame gevoelens hoeft te ervaren.

Dagbestedingsbegeleider Joyce is van mening dat dit een van de redenen is waarom men samen is. Er wordt persoonlijke aandacht geschonken en gezamenlijk een fijne omgeving gecreëerd. Hierdoor genieten de mensen, helpen elkaar en zien uit naar de volgende week.

Gevarieerd activiteitenaanbod
In de Buizerd - net als in de andere dagbestedingslocaties - wordt het activiteitenaanbod zoveel mogelijk afgestemd op wensen en behoeften van de deelnemers. Februari was gevuld met stoelyoga, biljart, Valentijnslunch, hersentrainingen en het verhaal van een imker.

De afgelopen periode werd aandacht besteed aan kennismaking met alle deelnemers. Zo kon een ieder het levensverhaal vertellen en de zaken waar men vroeger plezier aan beleefde.

Een van de deelnemers van vroeger coupeur en kon nu weer genieten van het werken met een naaimachine. Daarnaast zijn er deelnemers die genieten van het biljart, daar vroeger vele potjes biljart zijn gespeeld.

Intakegesprek
Voor de dagbesteding is een intakegesprek nodig, waarbij tevens een casemanager dementie betrokken is. Hierbij worden ook de naaste(n) betrokken. Dit is nodig om de invulling van de dagbesteding met elkaar af te stemmen.

Tevens blijft men op die manier in contact over het welbevinden van de naaste. Samen kan de vinger aan de pols worden gehouden. Middels een nieuwsbrief worden foto's van de activiteiten met het thuisfront gedeeld.

Dagbesteding op verschillende locaties
In Almere en Lelystad wordt door Woonzorg Flevoland op verschillende locaties dagbesteding aangeboden. Dagbesteding draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen met een psychogeriatrische zorgvraag zoals dementie.

Een breder aanbod zorgt voor betere aansluiting bij wensen en behoeften in de wijk. In 2023 werd uitgebreid met dagbesteding Dukdalf (Lelystad) en Jeugdland (Almere). Meerdere locaties worden verwacht voor 2024. Voor meer informatie kan men terecht op de site.