LELYSTAD - De Bedrijfskring Lelystad (BKL) gaat de formateur van een nieuw te vormen kabinet vragen om een spoedige opening van Lelystad Airport. 'We sturen een brief waarin we duidelijk maken dat verreweg de meeste Lelystadse ondernemers voor opening van het vliegveld zijn', zegt voorzitter Dirk Jan Verdoorn van de BKL.


'Het effect dat een vliegveld heeft op het imago van een stad is heel groot', vervolgt Dirk Jan Verdoorn van de BKL. 'Als belangenbehartiger zijn wij heel snel geneigd te denken dat alle ondernemers in Lelystad voor opening van Lelystad Airport zijn.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen rondom het wel of niet openen van de airport was de tijd rijp om de meningen onder de leden te peilen.

Dwarsdoorsnede
De leden beantwoordden vragen over omzet, concurrentie, banengroei en klanten. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid (89 procent) van de Lelystadse ondernemers voor opening van de luchthaven is. Van hen verwacht bijna driekwart meer klanten en werkgelegenheid.

'Wij hielden een steekproef onder grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, kleine ondernemers en een enkele zzp'er. Representatief voor het bedrijfsleven in de stad, en voor ons ledenbestand. Een mooie dwarsdoorsnede', legt de BKL-voorzitter uit.

Effect economie
De leden van de Bedrijfskring Lelystad verwachten een groot effect op de economie. Ze verwachten met name een grote omzetstijging, meer werkgelegenheid en meer klanten.

De BKL was door recente ontwikkelingen zoals de coronacrisis en de maatschappijkritische geluiden over vliegen benieuwd hoe ondernemers nu denken over het openen van Lelystad Airport als vakantieluchthaven. 'Voor ons maakt deze enquête duidelijk dat we op de goede weg zijn', zegt Verdoorn.

Volgens de BKL-voorzitter is de ondernemersgeest momenteel dusdanig dat er nu al wordt geïnvesteerd door bedrijven. Niet alleen in de reisbranche en de horeca, ook door ondernemingen die rondom het vliegveld zijn gevestigd. Ook ziet hij dat weer andere ondernemers bewust voor deze locatie kiezen. 'De uitkomsten van onze peiling geven heel goed aan dat het hebben van een vliegveld in je gemeente een gunstig effect heeft op de regionale economie.'

Kijk voor meer informatie op www.bedrijfskring.nl