LELYSTAD - Vanaf woensdag 13 december gaat Afvalzorg in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen over haar plan om de stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad eenmalig uit te breiden. Dit maakt deel uit van het participatieplan dat is aangeboden aan gemeente en provincie. Doel van het participatietraject is om vroegtijdig samen met alle betrokkenen de zorgen, belangen, ideeën en wensen rondom deze uitbreiding zorgvuldig in kaart te brengen. Afvalzorg organiseert hiervoor de komende maanden vier verschillende bijeenkomsten.

Uitbreiding in hoogte

Op afvalverwerkingslocatie Zeeasterweg worden afvalstromen zoveel mogelijk gerecycled. Afval waar geen betere verwerking voor mogelijk is, wordt op de locatie permanent gestort. Het plan is de locatie uit te breiden in hoogte en capaciteit.


De heuvels worden dan verhoogd van 15 naar op sommige plekken maximaal 35 meter. Qua oppervlakte blijft de locatie zoals deze nu is. Nadat de heuvels zijn volgestort, wordt er samen met de omgeving een nieuw landschap gemaakt dat voor het publiek toegankelijk is.

Stortcapaciteit blijft noodzakelijk

In de komende 20 jaar blijft er afval dat alleen permanent gestort mag worden. Ondanks innovatieve verwerkingstechnieken en recycling. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie. Dit afval moet gestort worden op een van de 18 locaties in Nederland.


Iedere regio draagt haar steentje bij in de Nederlandse afvalketen. Locatie Zeeasterweg ligt centraal in Nederland, beschikt over de vereiste (milieu)voorzieningen en is daarom geschikt en veilig voor uitbreiding.

Inventariseren zorgen, ideeën en wensen

Voor deze uitbreiding heeft Afvalzorg een omgevingsvergunning van de provincie Flevoland nodig. Ook moet het omgevingsplan worden gewijzigd door de gemeente Lelystad. Afvalzorg, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland onderzoeken gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.


Belangrijk daarbij is dat voorafgaand aan deze vergunningstrajecten Afvalzorg graag in gesprek wil met betrokkenen over de exploitatieperiode van de stortplaats en wat de uitbreiding in hoogte betekent voor de omgeving. Daarnaast kan men meedenken over nieuwe mogelijkheden en bestemmingen van het terrein na sluiting.

Wilt u meedenken?


Wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de participatiebijeenkomsten? Stuur dan een e-mail naar info@afvalzorg.nl.