LELYSTAD - Dinsdag 27 augustus heeft het college van Lelystad besloten De Kubus, Agorabaan 3 te Lelystad, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Aanleiding voor dit voornemen vormt de aanvraag voor de aanwijzing door het Cuypersgenootschap. Dit is een landelijke organisatie die zich sterkt maakt voor cultuurhistorische gebouwen uit de 20e eeuw.

Met dit besluit wil het college bijdragen aan het creëren van een herkenbaar en identiteitsvol Lelystad, een identiteit die deels gebaseerd is op haar bijzondere historische achtergrond. Het bijzondere karakter van het gebouw op cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig vlak zijn van grote waarde voor Nederland en Lelystad zelf. Het is daarom belangrijk dit gebouw te beschermen. Het college heeft de erfgoedcommissie gevraagd een advies op te stellen. Op basis van dit advies neemt het college later een definitief besluit.

De Kubus is een inspirerende plek waar veel inwoners van onze gemeente (van jong tot oud) kennis maken met én zich creatief verder kunnen ontwikkelen in muziek, drama en beeldende kunst. Het gebouw staat symbool voor de naoorlogse doelstelling om kunst en cultuur onder brede lagen van de bevolking te verbreiden in een open en laagdrempelig gebouw. Een multifunctioneel gebouw als De Kubus was destijds uniek in Nederland en daarmee bijzonder voor Lelystad.

Van architectuurhistorisch belang
Het gebouw De Kubus is van groot architectuurhistorische belang voor Lelystad. Het is goed bewaard gebleven en het is een goed voorbeeld van een structuralistische bouwstijl. De Kubus is representatief voor een gebouw waarin onder andere ontmoeting, functiemenging en ‘het gebouw als kleine stad’ centraal staan. Het geldt als belangrijk werk in het oeuvre van de architect W. Davidse.

Historie van Lelystad
In 2017 zijn delen van het Werkeiland als eerste monument in Lelystad aangewezen. Om dit een vervolg te geven en de cultuurhistorische aspecten van Lelystad te behouden is De Kubus een mooie tweede stap om de historie van de gemeente te waarborgen.