LELYSTAD - Vanaf 22 januari 2020 is de gemeente gestart met het verwijderen van bootwrakken uit het Gelderse Diep. De (deels) gezonken boten worden meteen vernietigd en de boten die slecht onderhouden zijn of niet voldoen aan de geldende regels, worden tijdelijk opgeslagen. Inmiddels zijn 19 vaartuigen verwijderd van de 22.


Sticker
Begin december 2019 zijn de bootwrakken in het Gelderse Diep voorzien van een rode sticker. De eigenaar heeft vanaf dat moment de tijd gehad om de boot te verwijderen of om te zorgen dat de boot aan de gestelde eisen voldoet. Sommige eigenaren hebben hier gehoor aan gegeven en hun boot schoongemaakt of weggehaald.


Overlast
Wethouder John van den Heuvel: "Regelmatig ontvingen wij klachten van omwonenden over overlast van slecht onderhouden vaartuigen. Deze bootwrakken tasten niet alleen het aanzien van de omgeving aan, maar zijn ook slecht voor het milieu. Als zij zinken kan er olie en brandstof in het water terechtkomen. Maar het nodigt ook uit tot vandalisme. En bij gebruik van open vuur heeft het een paar keer gezorgd voor brand. Dit zorgt niet alleen voor overlast, maar is ook nog eens gevaarlijk."

Wat doen we met de bootwrakken?
De boten die (deels) gezonken zijn, worden meteen vernietigd. De boten die slecht onderhouden zijn of niet voldoen aan de geldende regels, worden dertien weken opgeslagen. In deze periode kan de eigenaar zich melden. In dat geval zijn alle kosten die verbonden zijn aan het verwijderen en stallen van de boot, voor de eigenaar of houder van de boot. Wanneer de eigenaar niet binnen de bewaartermijn van dertien weken van zich laat horen, dan worden de boten uit elkaar gehaald en de onderdelen gerecycled.

Verdere planning
In eerste instantie worden bootwrakken uit het Gelderse Diep verwijderd. Later dit jaar worden de boten in de Lage Vaart en de Larservaart gecontroleerd.