LELYSTAD - Het College maakt bekend dat op 28 september 2022 voor Warande, Deelgebied 1, Deelplan 1 en 3 nieuwe inrittenkaarten zijn vastgesteld. De oude inrittenkaarten zijn hiermee ingetrokken.

De kaarten geven aan op welke locaties de inritten van de diverse woningen zijn toegestaan.

Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit die afwijkt van de inrittenkaarten kan een melding worden gedaan bij het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl.

De inrit dient te voldoen aan de criteria in Artikel 2:3 de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021

Overgangsrecht en publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties)

Alle publicaties die via DROP gedaan worden zijn zichtbaar op www.officielebekendmakingen.nl. De nieuwe inrittenkaarten gelden vanaf het moment dat het besluit is gepubliceerd in DROP.

Waar kunt u de inrittenkaarten bekijken?

De nieuwe inrittenkaarten zijn in te zien op www.lelystad.nl/warande

onder de tab Documentatie en via het Gemeenteblad, www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Een afdruk van de kaarten kan worden ingezien in het stadhuis op het Informatieplein Wonen en Ondernemen, bezoekadres: Stadhuisplein 2. Voor vragen of een toelichting op de inrittenkaart kunt u contact opnemen met de stedenbouwkundige, de heer R.M. Zijp, tel: 14 0320, email: rm.zijp@lelystad.nl.