LELYSTAD - De ontwikkeling van de kust is een speerpunt is het gemeentelijk beleid. In de geest van de nieuwe Omgevingswet is samen met andere overheden, ontwikkelingspartners, belanghebbenden en geïnteresseerden geëxperimenteerd om de Kustvisie voor te bereiden. Op 7 mei heeft het college de ontwerp Kustvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De termijn om te kunnen reageren is verlengd tot 1 augustus.

Inloopbijeenkomst 16 juli
De inloopbijeenkomst is op 16 juli tussen 19:30 uur en 21:00 uur in het Stadhuis. Mede op basis van uw input neemt de gemeenteraad dit najaar een besluit over de vaststelling van de Kustvisie. Kom daarom langs en geef uw mening.