LELYSTAD - Songül Mutluer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, bracht vrijdag 24 juni een werkbezoek aan Lelystad Oost. Hier wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de renovatie en verduurzaming van particulier bezit met achterstallig onderhoud, basisbanen, toekomstperspectief voor jeugd, ondermijnende criminaliteit en leefbaarheidsinterventies in de buurt.

Nationaal programma

Dit gebeurt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, dat zich richt op 16 gebieden in Nederland. Lelystad Oost is daar één van. Het Rijk, de gemeente en de maatschappelijke partners werken nauw samen in dit nationaal programma. Mutluer, lid van de Kamercommissie Justitie, had met name veel belangstelling voor jeugd en veiligheid.