LELYSTAD - De lat ligt hoog bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Met het toevoegen van circa 600 woningen en kantoorruimte wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied en wordt een bijdrage geleverd aan de groeiopgave voor Lelystad. Het college heeft binnen de kaders die de raad heeft gesteld het ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad opgesteld en legt het voor aan de raad.


Groene entree
Wethouder Adam Elzakalai van Wonen, Economie en Stationsgebied: “Het vernieuwde stationsgebied wordt een belangrijk visitekaartje van Lelystad. Het wordt dé groene entree van de hoofdstad van de nieuwe natuur, dé plek om te wonen en werken met alle voorzieningen en openbaar vervoer vlakbij. Een prachtige groene entree naar Lelystad Airport, de kust, de Markerwadden én Nationaal Park Nieuwland! Lelystad wordt de stad waar men niet meer om heen kan. Dat is goed voor de stad en voor haar inwoners. Het gebied speelt een sleutelrol in de toekomstige groei van Lelystad.”

Wonen en voorzieningen voor alle leeftijden
Lelystedelingen gaan profiteren van dit unieke gebied. Voor alle leeftijden wordt het aantrekkelijk om te wonen en werken in het centrum. Het toevoegen van bedrijven, woningen en veel groen maakt het gebied levendig en aantrekkelijk en is een belangrijke versterking van het huidige centrum. Zo’n 600 woningen worden aan het gebied toegevoegd, voor senioren, starters, young professionals en gezinnen. Voor iedereen die graag centraal vlakbij voorzieningen en openbaar vervoer woont.

Bereikbaarheid wijken blijft
Het gebied blijft prima bereikbaar voor de fietser, voetganger en automobilist. Dit is een voorwaarde die de raad aan het college heeft meegegeven. Wethouder Luc Baaten (mobiliteit): “Bereikbaarheid is belangrijk voor nu en in de toekomst. Met dit ontwikkelingsplan worden de randvoorwaarden geformuleerd om dit te bereiken.”

Woningbouwimpuls
Het plan wordt nu voorgelegd aan de raad en na instemming kan een aanvraag worden ingediend voor de regeling Woningbouwimpuls (WBI) bij het Rijk. Met deze regeling wordt een versnelling van de woningbouw in Nederland gestimuleerd. Samen met de huidige ontwikkeling van het Theaterkwartier en Parkwijk worden er circa 1000 woningen toegevoegd aan het centrum.