LELYSTAD - Het college van Lelystad heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het congestiemanagement-onderzoek van Tennet. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er vanaf 2026 niet voldoende energie beschikbaar is, waardoor mogelijk een groot deel van nieuw te bouwen woningen niet kan worden aangesloten. Dit heeft ook grote gevolgen voor Lelystad en de afspraken met het Rijk om in Lelystad 10.000 woningen t/m 2030 te bouwen.

Nauw contact


Lelystad heeft voortdurend nauw contact met Tennet en Liander, biedt maatwerk en houdt druk op de doorlooptijd van vergunningen en procedures. Het college verwacht van de netbeheerders hetzelfde en rekenen op maximale inzet van Tennet en Liander om aansluitingen van nieuwe woningen in Lelystad mogelijk te blijven maken.


Gemeente Lelystad is er klaar voor om concrete plannen van de netbeheerders die bijdragen aan de oplossing van netcongestie snel te faciliteren. Het college roept het Rijk op prioriteit te geven aan de ondersteuning van netbeheerders door regels en procedures eenvoudiger te maken.