LELYSTAD - Op maandag 6 december 2021 starten de werkzaamheden voor de bouw van een wandel- en fietsbrug over de Middendreef. Deze brug is nodig, omdat er door de komst van Porteum de hoeveelheid fietsers van en naar de Campus Midden sterk is toegenomen. Om ervoor te zorgen dat fietsers nog dit schooljaar veilig kunnen oversteken is gekozen voor een oversteek met een brug over de Middendreef tussen de Landstrekenwijk en Campus Midden. Volgens de planning is de brug eind maart 2022 klaar.


Om de veiligheid voor de fietsers zo snel mogelijk te realiseren is er maar een beperkte doorlooptijd voor de bouw van de brug. Ook moest er door de sterk oplopende grondstofprijzen scherp gestuurd worden op de kosten. Vanuit deze uitgangspunten was het vormen van een Bouwteam de enige haalbare werkwijze. Door te kiezen voor de brug in combinatie met een Bouwteam is het mogelijk dat de veilige verbinding voor scholieren snel, nog dit schooljaar, wordt gerealiseerd. Er komt een veilige logische en duidelijke fietsroute naar Porteum, die vanaf de spoordijk geen autoverkeer meer kruist. Bovendien blijft Campus Midden optimaal beschikbaar voor toekomstige woningbouwontwikkelingen.

Planning

Net als een gebouw moet ook een brug een stevige fundering krijgen. Hiervoor moet de aannemer heipalen de grond inslaan. Ook worden de brugdelen stuk voor stuk in de brug gehesen. Om dit veilig te kunnen doen, wordt voor een deel de Middendreef twee keer afgesloten. Dat betekent dat doorgaand verkeer niet mogelijk is. Voor fietsverkeer hebben deze werkzaamheden geen gevolgen.

De heiwerkzaamheden beginnen op maandag 6 december en duren tot en met vrijdag 17 december. De aannemer werkt tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Tijdens de bouw is een deel van de Middendreef afgesloten tijdens twee momenten. Dat is op maandag 13 december tot en met vrijdag 17 december en volgens planning in maart 2022. Deze datum wordt nog bekend gemaakt.

Kijk voor alle verkeersmaatregelen op de website.

Het ontwerp

De gemeente Lelystad heeft een aantal eisen voor het ontwerp meegegeven aan het bouwteam. Bijvoorbeeld dat de brug sierlijk, transparant en ondergeschikt moet zijn aan het landschap. En het moet mogelijk zijn om door de zijkanten van de brug heen te kijken. Het architectenbureau Farsk heeft deze eisen gecombineerd met de geschiedenis van deze plek, de Flevopolder. Op basis van de geschiedenis van deze plek is het ontwerp gebaseerd op een schip. De 17de -eeuwse scheepsconstructies zijn te herkennen in de zijkanten van de brug.