LELYSTAD - Het college heeft besloten om van het Stadshart een voetgangersgebied te maken binnen openingstijden van winkels. Buiten de openingstijden mag er gefietst blijven worden. Het besluit ligt vanaf 21 februari 2024 zes weken voor iedereen ter inzage.

Levendig Stadshart
De gemeente Lelystad werkt aan een levendig Stadshart en een vernieuwd Stationsgebied. Met veel aandacht voor het beleven van groen in de stad door allerlei planten, bomen en waterelementen.

Een Stadshart dat een verrassende, sfeervolle en gezellige plek is waar voor iedereen iets te beleven valt en waar ruimte is om langer te blijven en elkaar te ontmoeten. Wethouder Piet van Dijk: "We zijn met de ontwikkeling van het actieplan voor het Stadshart bezig en willen ook alvast stappen maken die al duidelijk in de lijn daarvan liggen.

Door een voetgangersgebied te maken van het Stadshart wordt het Stadshart aantrekkelijker om te winkelen en langer te blijven. En dat is precies wat het actieplan beoogt. Ook wordt het Stadshart daardoor veiliger. We komen met dit besluit bovendien tegemoet aan een lang gekoesterde wens van ondernemers en aan de motie van de raad."

Fietsen in het Stadshart blijft mogelijk buiten openingstijden
Buiten openingstijden van de winkels mag in het Stadshart gefietst blijven worden. De borden worden op de nieuwe situatie aangepast.

Ruimere bevoorradingstijden op maandag
Met het verkeersbesluit verlengt de gemeente ook de tijd op maandagen waarin winkels hun voorraad kunnen aanvullen. In de oude situatie mag dit van 06.00 tot 11.00 uur. In de nieuwe situatie mag dit van 06.00 tot 14.00 uur. De gemeente verlengt deze tijd omdat veel winkels op maandagen na 12.00 uur open gaan.

Reageren op het besluit
Het verkeersbesluit wordt op 21 februari 2024 gepubliceerd in de digitale Staatscourant op:www.officielebekendmakingen.nl en in de Flevopost. Ook is het besluit in te zien bij de balie van het stadhuis.

Het verkeersbesluit ligt vanaf het moment van publicatie zes weken ter inzage en staat open voor reacties tot en met 2 april. Als er geen bezwaar wordt ingediend, is het besluit na de inzageperiode definitief. Na aanpassing van de borden gaat het besluit vervolgens in. Over de precieze datum volgt nog bericht.