LELYSTAD - De hoofdstad van de jongste provincie is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op 17 november wordt het functieprofiel, in bijzijn van de commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek, voorgelegd aan de gemeenteraad.


Lelystad
De centraal in Nederland gelegen provinciehoofdstad, die afstevent op 100.000 inwoners, is nog steeds groeiende. Lelystad biedt een prettig woon- en werkklimaat en is ruim en groen opgezet. Mede door de centrale ligging en het verkeerssysteem, waarbij auto’s en fietsers gescheiden zijn, heeft de stad aantrekkingskracht op gezinnen met kinderen. Daarnaast beschikt de stad over een uitgestrekte kustlijn en is tegenwoordig een logistieke hotspot. ‘De stad van de nieuwe natuur’ valt vooral op door uitgestrekte natuur- en recreatiegebieden.

Betrokken burgemeester
Lelystad zoekt een betrokken burgemeester met oog voor de veelheid aan culturele achtergronden en verscheidenheid in de woonwijken. Een burgemeester die de groei in goede banen leidt en tevens aandacht heeft voor het bestaande. Op regionaal niveau is een belangrijke rol weggelegd voor veiligheid. Ondermijning is een prioriteit op de raadsagenda. De belangrijke link met de Metropool Regio Amsterdam en met name de ontwikkeling van Lelystad Airport, vergt de beschikking over een groot landelijk netwerk.

Kortom, een burgemeester die de dynamische en diverse stad verder helpt groeien en de landelijke positie verstevigt.

Procedure
Na instemming door de raad, zal het functieprofiel gepubliceerd worden in de Staatscourant, waarna gegadigden kunnen solliciteren. De procedure voorziet vervolgens in een selectie in samenwerking tussen de Commissaris van de Koning en de hiervoor ingestelde, uit raadsleden gevormde, vertrouwenscommissie. Daarna zal de gemeenteraad de laatste keuze maken. De nieuwe burgemeester wordt in de zomer van 2021 benoemd.