LELYSTAD - Het college heeft besloten dat carbidschieten dit jaar alleen is toegestaan op het sportveld bij sportcentrum ’t Kofschip, naast de voormalige Scholengemeenschap Lelystad (SGL). Dit houdt in dat alleen op vrijdag 31 december 2021 tussen 10.00 uur en 17.00 uur op deze locatie met carbid geschoten mag worden. Carbidschieten valt niet onder het landelijk vuurwerkverbod. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen kan alsnog een carbidschietverbod volgen.


Locatiekeuze na onderzoek

De gemeente heeft de locatie als geschikt bevonden na een degelijke evaluatie van de locatie bij de SGL in 2019. Zo is de bereikbaarheid van de hulpdiensten goed, zijn er voldoende parkeermogelijkheden en is er geen schade ontstaan of afval achtergelaten. Verder is de afstand tot de eerste bewoonde panden meer dan 200 meter. Een nabijgelegen kinderdagverblijf is gesloten en alle verenigingen in de straat zijn gesloten tijdens de kerstvakantie. Ook zijn er zijn geen zorginstellingen in de buurt. Tussen de woningen en de schietlocatie ligt het spoortalud, dat meewerkt om de geluidhinder te verminderen. Er zijn in 2019 maar enkele klachten uit de twee woonwijken gekomen. Tot slot is ook uit de geluidsmetingen gebleken dat het een geschikte locatie is.

Regels voor het carbidschieten

Carbidschieten is alleen toegestaan op oudejaarsdag, vrijdag 31 december 2021, tussen 10.00 en 17.00 uur op het sportveld bij sporthal ’t Kofschip (naast de voormalige SGL). Verder geldt:

  • Gebruik alleen melkbussen met een inhoud van max. 40 liter
  • Gebruik alleen een bal voor het schieten (geen andere voorwerpen)
  • Steek carbid op een veilige manier aan, te weten met een fakkel of een stok
  • Schiet in één richting: van zuid naar noord
  • Bescherm uw oren en ogen
  • Zorg voor EHBO-middelen en een blusdeken
  • Minimumleeftijd is 16 jaar
  • Houd anderhalve meter afstand vanwege de coronamaatregelen