LELYSTAD - Met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst JOGG, blijft de gemeente zich de komende drie jaren inzetten voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Om de volle breedte van de aanpak beter te duiden, gaat de stichting sinds vorig jaar verder onder de noemer JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst.


Gezonde keuzes maken
Het doel is om een gezonde omgeving te creëren, waarin kinderen en jongeren verleid en uitgedaagd worden om gezonde keuzes te maken. Want gezondheid is meer dan gezond zijn. Het is ook je vitaal voelen en goed in je vel zitten. Wethouder Jack Schoone: "Goed om te zien dat we als gemeente samen met diverse partners werken aan een gezonde leefstijl én aan een gezonde buurt voor iedereen in Lelystad. Verbinding is hierin essentieel, voor nu en in de toekomst."

Activiteiten

Het netwerk van partners heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet op diverse activiteiten, zoals:

  • Zeven basisscholen in Noordwest Lelystad werken structureel aan een gezonde en actieve leefstijl van de leerlingen. Komend jaar wordt dit uitgerold naar de kernscholen in de rest van de stad;
  • Lelystad heeft elf Gezonde Scholen met vijftien certificaten op de thema’s sport en bewegen, voeding en welbevinden;
  • Het stimuleren van water drinken met de campagne ‘Lelystad drinkt water!’ Gemakkelijk, gezond en goedkoop;- kinderen van twaalf scholen rennen onder schooltijd de Daily Mile, waarvan landelijk onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat dit een positieve bijdrage levert aan de conditie, concentratie en stemming en gedrag van kinderen;
  • De drie scholengemeenschappen die samen gaan in de nieuwe onderwijscampus Porteum doen mee aan de pilot ‘Gezonde eetomgeving voor VO-scholen’, waarbij zowel binnen als rondom de school gewerkt wordt aan een gezond voedingsaanbod.

Lelystad JOGG-gemeente

Sinds 2018 is Lelystad een JOGG-gemeente. Onder aanvoering van de JOGG-regisseur zetten partijen zich met elkaar in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Dagelijks bewegen, gezond eten, water drinken en voldoende slapen wordt met JOGG de norm voor jongeren.

Meer weten?

Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor JOGG, Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, in Lelystad? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Marleen Tibbe via telefoonnummer 06-13775396 of e-mail m.tibbe@ggdflevoland.nl.