LELYSTAD - Het samenscholingsverbod dat in augustus 2023 voor 3 gebieden in de wijk Kempenaar was ingesteld, wordt na overleg tussen de burgemeester en de politie niet verlengd. Het verbod eindigt daarom op 17 november.

Ernstige overlast

Het samenscholingsverbod werd op 17 augustus voor de duur van 3 maanden ingesteld rondom kindcentrum Het Mozaïek, basisschool De Lepelaar en winkelcentrum Kempenaar omdat er in de maanden ervoor veel meldingen waren van ernstige overlast in die omgeving.

Eerdere maatregelen zoals gesprekken met de overlastbezorgers, meer aanwezigheid van politie en Stadstoezicht en inzet van jongerenwerk, afstemming met school en bewoners hadden niet het gewenste effect. Daarop besloot waarnemend burgemeester Ineke Bakker een samenscholingsverbod in te stellen.

Geen overlast meer sinds instellen verbod

Er is de afgelopen periode door de politie, Stadstoezicht en het Jongerenwerk gekeken wat de effecten waren van het verbod. Die waren vooral positief. Jongeren veroorzaakten geen overlast meer en hebben zich verspreid over de stad.

Maar ook in die delen van de stad is geen overlast geconstateerd. De buurt heeft nagenoeg geen overlast meer en er zijn acht processen verbaal geschreven op overtredingen van het samenscholingsverbod. Deze personen hebben een waarschuwingsbrief ontvangen van de gemeente.

Ook de komende periode blijft er toezicht

De komende periode zal de situatie worden gemonitord door de gemeente en politie samen met de partners in de wijk. Maatregelen die al waren ingezet zoals verscherpt toezicht, verbinding met de jongerengroep en inzet van Jongerenwerk, worden gewoon voortgezet.

Ook gaat Jongerenwerk weer starten met de activiteiten in de buurt. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met jongeren om hun initiatieven en ideeën over beperking van de overlast te horen.

Over het samenscholingsverbod

Een samenscholingsverbod houdt in dat iedereen die met meer dan twee personen bij elkaar komt en overlast veroorzaakt op de plekken waarvoor het verbod geldt, een boete kan krijgen. Een samenscholingsverbod wordt alleen ingevoerd als andere lichtere maatregelen zijn uitgevoerd, maar geen effect lijken te hebben.