LELYSTAD - Hoe moet het huidige ziekenhuisgebied er in de toekomst uit zien? Die vraag stond centraal in de rondetafelbijeenkomst op 4 oktober in het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Diverse partijen waaronder Woningstichting Centrada, de gemeente Lelystad en diverse zorg- en welzijnsorganisaties gingen met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuisgebouw en het bijbehorende gebied waar woon(zorg)invullingen mogelijk gemaakt worden.


Ontwikkeling ziekenhuisgebied

De bijeenkomst vormde de start van de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuisgebied in het stadshart van Lelystad. Een gebied waar vanuit het sociaal en gezondheidsdomein op allerlei vlakken zorg en hulp verleend gaat worden, maar ook een gebied waar het prettig verblijven, werken en (zorg)wonen is. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de groei van de stad.

De aanwezigen gingen geanimeerd met elkaar in gesprek. De wens om in samenwerking iets unieks te realiseren in het stadshart in Lelystad werd door iedereen gedeeld. In hun slotwoord benadrukten de bestuurders van de gemeente Lelystad en het ziekenhuis dat de diep gewortelde pioniersgeest een prachtige basis is om op te bouwen.

Ontwikkelingen

De maatschappelijke ontwikkelingen en de landelijke afspraken vanuit Integraal Zorgakkoord zijn belangrijke onderdelen in de vernieuwde strategie van ziekenhuis St Jansdal. In Lelystad zal het ziekenhuis zich richten op poliklinische zorg, diagnostiek voor alle specialismen en planbare behandelingen. Het nieuwe gebouw wordt ook met het oog hierop ontworpen. Dit in samenwerking met andere zorgorganisaties die ook een plek krijgen in of om het ziekenhuis.

Planning

De planning is begin 2024 te komen tot een programma van eisen voor het nieuwe ziekenhuis in Lelystad. Daarvoor worden op dit moment gesprekken gevoerd met diverse stakeholders en uitgebreide analyses uitgevoerd. Uiteindelijk verwacht St Jansdal in 2028 het nieuwe ziekenhuis in gebruik te nemen.

Zorg gaat tijdens bouwperiode door

Tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis zal de zorg doorgang vinden in het bestaande ziekenhuisgebouw. Na ingebruikname zal het huidige ziekenhuisgebouw plaatsmaken voor de herontwikkeling van dit nieuwe multifunctionele gebied in Lelystad nieuwe zorg- en woongebied.