LELYSTAD - Er komt een nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark. Dit heeft het college van Lelystad, in nauw overleg met de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad besloten.Op de nieuwe herdenkingsplek zal vanaf 2025 onder andere de 4 mei herdenking plaatsvinden. Het herdenkingsmonument in het Stadspark blijft bestaan. Woensdag 11 oktober zijn de direct omwonenden geïnformeerd. Alle andere belangstellenden zijn op woensdagavond 18 oktober van harte welkom om de plannen te komen bekijken. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.00 uur en vindt plaats in het Agora theater. Het ontwerp is informeel aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad moet nog een formeel besluit nemen.


Begin 2022 heeft de raad aan het college gevraagd om samen met de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad een nieuwe herdenkingsplek te zoeken. Het kader van de herdenkingsplek is echter uitgebreider dan alleen de herdenking op 4 mei.

Wethouder Sjaak Kruis: 'Het doel van de herdenkingsplek is herinneren en eren, maar ook om de Lelystadse samenleving in al haar diversiteit met elkaar te verbinden.' 'Herdenken doe je 365 dagen per jaar', vult Tony Merkelbach van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad aan. 'Alle mensen die willen herdenken kunnen straks naar deze prachtige plek in het Zilverpark.'

Brede vertegenwoordiging

Aan de hand van het kader is Studio LA aan de slag gegaan. Studio LA heeft een brede vertegenwoordiging van de Lelystadse inwoners gesproken, waaronder de Roma en Sinti, de moskeeën, GOL Lelystad, de Agora, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, Veteranen Lelystad, Platform Lelystadse Kerken en Soroptimisten Lelystad.

Hieruit kwam onder andere naar voren dat de volgende elementen in het ontwerp terug moeten komen: verbinden van gemeenschappen, doelgroepen en generaties, ontmoeting, dialoog en educatie, het alledaagse met het officiële.

Verder moet de nieuwe herdenkingsplek een plek zijn waar je kunt zitten, spelen en waar je rustig kunt nadenken en die aansluit bij de kernwaarden van de stad: groen, water, rust en ruimte.

Presentatie woensdagavond 18 oktober in de Agora

Studio LA geeft op woensdagavond 18 oktober een toelichting op de totstandkoming van het ontwerp en de keuze voor het Zilverpark als locatie voor de herdenkingsplek. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Agora theater (inloop vanaf 19.00 uur). Ook wethouder Sjaak Kruis is hierbij aanwezig. Aanmelden voor de presentatie is niet nodig.