LELYSTAD - Het college heeft het ontwerp ‘Beeldregieplan Lelycentre gebied’ vrijgegeven voor inspraak. Het plan beschrijft de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de architectuur, het beeld en de beoogde sfeer van het gebied.

Van werkgebied naar stedelijk woonmilieu

Voor het gebied Lelycentre is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. Het gebied verandert van een werkgebied met kantoorfuncties naar een stedelijk woonmilieu met buurtvoorzieningen. Een aantal van de in de gebiedsvisie benoemde (her)ontwikkelingen krijgt inmiddels vorm. Met het ‘Beeldregieplan Lelycentre gebied’ is het mogelijk om bij het maken en uitvoeren van deze en nog volgende plannen meer op de gewenste kwaliteit te sturen.

Ter inzage

Het ontwerp ‘Beeldregieplan Lelycentre gebied’

ligt met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken (tot 29 oktober) ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen. U kunt het ontwerp ook inzien op de projectwebsite over de uitvoering van de gebiedsvisie

. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak de stukken inzien in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u 14 0320 bellen (tussen 9.00 en 12.00 uur). De informatiebalie in de hal van het stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.