LELYSTAD - Tussen Diemen, Lelystad en Ens komt een nieuwe hoogspanningsverbinding. Netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doen onderzoek naar de beste route voor de nieuwe verbinding. De netbeheerder en het ministerie hebben een onderzoeksplan bekendgemaakt. In dit onderzoeksplan staat welke mogelijke routes voor de nieuwe hoogspanningsverbinding worden onderzocht. Op de bijgevoegde afbeelding ziet u de mogelijke routes.

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens

Het voorstel voor het onderzoeksplan heeft twee keer ter inzage gelegen

In het voorjaar van 2023 heeft het eerste voorstel voor het onderzoekplan naar de nieuwe hoogspanningsverbinding ter inzage gelegen. De reacties op dit eerste voorstel zijn meegenomen in het tweede voorstel. Het tweede voorstel heeft in het najaar van 2023 ter inzage gelegen. De reacties hierop zijn ook weer meegenomen in het onderzoeksplan. Het is nu niet meer mogelijk om te reageren op het onderzoeksplan en de mogelijke routes.

Het onderzoek

Het onderzoek naar de mogelijke routes van de nieuwe hoogspanningsverbinding duurt tot 2025. In het voorjaar van 2025 wordt de voorkeursroute bekendgemaakt. Hierop kunt u reageren door een zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoeksplan? Of over de planning van dit project? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

.