LELYSTAD - Gemeente Lelystad wil er samen met inwoners, politie en andere betrokkenen voor zorgen dat de criminaliteit afneemt en dat meer mensen zich veilig voelen in Lelystad. Dat is de inzet van het nieuwe Integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026, dat op 21 februari door de gemeenteraad is vastgesteld.

Gevel stadhuis

De criminaliteit daalde in Lelystad tussen 2015 en 2021 met maar liefst 26%, maar nog steeds voelt 23% van de Lelystedelingen zich weleens onveilig in de eigen buurt. Om de veiligheid verder te verbeteren, worden voor de komende vier jaar zo’n 116 acties uitgevoerd, waarvan 20 nieuwe projecten. Speerpunten voor de komende jaren zijn cybercriminaliteit, jeugd en veiligheid, ondermijning en zorg & veiligheid. Veel problemen op het terrein van veiligheid kunnen het beste worden aangepakt op wijk- of buurtniveau. De Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk krijgen de komende vier jaar extra aandacht.

Waarnemend burgemeester Ineke Bakker is blij dat het nieuwe plan is vastgesteld: “De gemeente wil zich actief ervoor inzetten dat inwoners, ondernemers en bezoekers van Lelystad veilig zijn en zich veilig voelen. Dat doen we samen met inwoners en ondernemers en samen met partners als de politie, GGD, brandweer, Centrada, het onderwijs en nog veel andere partijen. Om al die acties te coördineren hebben we het veiligheidsplan opgesteld.”

Realisatie veiligheidsplan

Het plan is gemaakt op basis van het Raadsakkoord 2022-2026, input van bewoners via bevolkingsenquêtes, politiecijfers, de evaluatie van het vorige IVP, een veiligheidsanalyse, afstemming met de regionale veiligheidsstrategie en andere beleidsplannen zoals Preventie met Gezag en de Maatschappelijke agenda.

Het hele veiligheidsplan is te lezen op Integraal veiligheidsplan.