LELYSTAD - In een bijzonder naslagwerk 'Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland' brengt Ton Kolijn deze omgeving, haar bewoners en haar geschiedenis tot leven voor de lezer. Hierbij belicht hij iedere mijlpaal In de ontwikkeling van het Werkeiland op originele wijze, waardoor de lezer niet alleen wordt geïnformeerd, maar ook geamuseerd. Dit boek met een historisch thema wordt sinds vrijdag 7 Januari uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Wethouder Jack Schoone is een van de geïnterviewden. "Ik ben blij met de manier waarop Ton Kolijn de geschiedenis van deze bijzondere plek in Lelystad heeft opgetekend", aldus de wethouder.


Ton Kolijn en zijn vrouw verhuisden in 2019 naar het Werkeiland in Lelystad. Dit boek gaat over het ontstaan, de ontwikkeling, de huidige situatie en de toekomst van het Werkeiland Lelystad. In 1949 is midden in het IJsselmeer begonnen met de aanleg van het Werkeiland. Vanaf het Werkeiland zijn de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aangelegd. Het Werkeiland is de oorsprong van het latere Lelystad in de polder. Een groot gedeelte van de oude bebouwing staat er nog en het Werkeiland is daardoor eigenlijk het historische hart van Lelystad.

Voor dit boek is met 90 mensen gesproken. Het gaat om oud-bewoners en bewoners van het Werkeiland, bestuurders van de gemeente Lelystad, waaronder wethouder Schoone en de provincie Flevoland, medewerkers van de gemeente en provincie, het waterschap Zuiderzeeland, de politie en het rijk en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen.