LELYSTAD - College en burgemeester hebben nieuw beleid voor prostitutie en de seksbranche vastgesteld. Met dit nieuwe beleid streeft het college naar een seksbranche die veilig is voor zowel de prostituees als hun klanten. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op het versterken van de positie van de sekswerkers, de aanpak van misstanden, de regulering van de prostitutiebranche, het beschermen van het woon- en leefklimaat en passend toezicht en handhaving.


Actualisering

In het jaar 2000 is het bordeelverbod opgeheven en is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Op 1 oktober 2000 is het prostitutiebeleidsplan in Lelystad in werking getreden. Dit beleid was toe aan actualisering en moest in lijn worden gebracht met de bepalingen over prostitutie van de Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2015 (APV) en loopt vooruit op de nieuwe landelijke wetgeving die naar verwachting in 2022 in werking treedt.

Bij de totstandkoming van de kadernota prostitutie en seksbranche Lelystad 2019 zijn zowel de branche als de gemeenteraad nauw betrokken geweest. De raad heeft op 25 juni 2019 de uitgangspunten van het nieuwe prostitutiebeleid vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen de basis van het nieuwe beleid.