LELYSTAD - De gemeente Lelystad plant nieuwe bomen in de middenberm van de Houtribdreef. Het gaat om het deel van de Houtribdreef vanaf de kruising met de Oostranddreef tot aan de Badweg. Met het planten van de nieuwe bomen wordt het groot onderhoud aan de Houtribdreef afgesloten.


In het voorjaar startte het groot onderhoud aan de Houtribdreef. Toen is een deel van de riolering vervangen, is nieuw asfalt aangebracht en zijn vanaf de kruising Oostranddreef tot aan de Badweg populieren in de middenberm die in slechte staat verkeerden, verwijderd. Voor de verwijderde bomen worden nu 50 nieuwe bomen geplant. De bomen die nu worden geplant, zijn niet allemaal bomen van dezelfde soort. Wethouder Sjaak Kruis plantte een van de bomen.

Verschillende soorten en herplant

Wethouder Sjaak Kruis: "Er komen verschillende boomsoorten terug in de middenberm. Dat is goed voor de biodiversiteit en bomenziekten krijgen hierdoor minder kans. Als gemeente hebben we het beleid om zo veel mogelijk bomen te behouden voor onze stad. Dat is goed voor onze luchtkwaliteit, want bomen zijn de longen van de stad.

Het verbetert de waterhuishouding en helpt de opwarming van de stad te beperken. We kijken ook beter naar welke boom past op welke plek, zodat de boom goed kan groeien en er goed kan blijven staan."

Aantal bomen in Lelystad gegroeid

De gemeente Lelystad houdt continu de vinger aan de pols of de bomen in Lelystad nog gezond zijn. Bij reguliere onderhoudscontroles en groot onderhoud kijkt de gemeente vooruit of er bomen vervangen moeten worden. De bomen worden zo veel mogelijk één op één vervangen.

Soms lukt dat niet en worden er op een plek minder bomen teruggeplant omdat er te veel kabels en leidingen in de grond liggen of omdat de nieuwe bomen anders niet genoeg ruimte hebben om te groeien. Soms worden er meer bomen op een plek terug geplant. Sinds januari 2022 is het totaal aantal bomen in Lelystad met een kleine 1000 bomen toegenomen.


Houtribdreef blijft open voor verkeer

Tijdens het planten van de bomen kan het verkeer de Houtribdreef gewoon gebruiken. Tijdens de werkzaamheden wordt wel in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Dit is de rijstrook die tegen de middenberm aan ligt. Het verkeer kan via de andere rijstrook over de Houtribdreef rijden. Tijdens de werkzaamheden is de maximumsnelheid op de dreef 30 km per uur.