LELYSTAD - Op donderdag 4 juli 2019 bracht mevrouw Clemence Ross-van Dorp een bezoek aan het Respijthuis Lelystad. In haar functie als aanjager respijtzorg, aangesteld door het ministerie van VWS, bezocht zij diverse vormen van respijt- en logeerhuizen in het land. Vandaag stond Lelystad op haar programma. Vergezeld door haar ondersteuner de heer Ad Standaart van Bureau Obelon, werd zij ontvangen in het Respijthuis door wethouder Nelly den Os en het bestuur van het Respijthuis Lelystad.

In een ongedwongen sfeer werden over en weer ervaringen uitgewisseld en knelpunten gesignaleerd. Mevrouw Ross gaf aan dat de signalen vanuit het veld van groot belang zijn om een doorbraak in de manier van denken te bewerkstelligen. Vanuit het Respijthuis Lelystad werd de behoefte aangegeven aan een centraal punt om ervaringen uit te kunnen wisselen met en adviezen te vragen aan andere respijt- en/of logeerhuizen. Een punt dat mevrouw Ross zeker zal meenemen in haar aanbevelingen naar de minister.

Compliment
Haar compliment voor de Lelystadse locatie droeg mede bij aan het positieve gevoel dat dit gesprek opleverde. Het Respijthuis Lelystad weet, samen met de gemeente, op de juiste weg te zitten en serieus genomen te worden. Mogelijk dat eind van dit jaar mevrouw Ross een tweede bezoek zal brengen aan Lelystad. Wilt u gebruik maken van het Respijthuis of als vrijwilliger aan de slag? Stuur een email naar info@respijthuislelystad.nl en kijk voor nadere informatie op www.respijthuislelystad.nl