GEMEENTE LELYSTAD - Wethouder Janneke Sparreboom opende 30 oktober 2019 het transferpunt Link Lelystad dat onderwijs en bedrijfsleven in Lelystad met elkaar verbindt.

Samenwerkingsafspraken organiseren
Het transferpunt maakt het mogelijk om een structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te organiseren door het organiseren van langlopende samenwerkingsafspraken. Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Onder andere op het gebied van kennis en ervaring, bedrijfsbezoeken maar ook goed gekwalificeerde werknemers met kennis die goed aansluit op de praktijk.

Activiteiten afstemmen
LINK Lelystad staat voor een langdurig partnerschap in de stad. Eén platform waarin activiteiten - zoals stages, onderzoeken, workshops, rondleidingen of docentenstages - op basis van jaarprogramma’s van de individuele bedrijven met de scholen op elkaar worden afgestemd en structureel een plek krijgen.

Ruim 50 organisaties nemen deel
Inmiddels hebben meer dan 50 organisaties zich gecommitteerd aan dit samenwerkingsproject. LINK is ontstaan omdat de noodzaak voor goed opgeleid personeel bij de Lelystadse bedrijven hoog is, zeker in de technieksector. Anderzijds is er bij de scholen behoefte aan de inzichten van het bedrijfsleven om scholieren klaar te stomen voor een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt.

Bedrijven uitgenodigd
Bedrijven worden uitgenodigd om een speciale menukaart in te vullen en op deze manier de duurzame samenwerking tussen onderwijs en het Lelystadse bedrijfsleven vorm te geven.