LELYSTAD - Particuliere woningeigenaren kunnen nu nog gemakkelijker hun woning verbeteren. De gemeenteraad heeft dinsdagavond 21 september 2021 het voorstel van het college ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen’ vastgesteld. Hiermee kunnen woningverbeteringen op het gebied van verduurzaming, asbestverwijdering en levensloopbestendigheid met één lening worden gefinancierd.

Regels versoepeld en verruimd

Wethouder David de Vreede is blij met de nieuwe verordening. "De regels zijn versoepeld en verruimd. Zo kunnen nog meer inwoners geholpen worden om hun woning toekomstbestendig te maken. Eigenaren die bijvoorbeeld een asbestgevel willen vervangen en meteen willen isoleren, kunnen daarvoor een gunstige lening aanvragen die ruimte biedt voor meerdere woningverbeteringen tegelijkertijd." Afhankelijk van de situatie van de aanvrager kan een passende lening worden aangevraagd. Lelystad had al leningen voor woningverbetering, maar het kwam regelmatig voor dat bijvoorbeeld de vervanging van het asbestdak, in combinatie met isolatie en zonnepanelen, niet binnen de regels van de Asbestlening paste. Er was dan een tweede lening nodig voor de aanvullende verduurzaming van de woning. Met de nieuwe regels kunnen de maatregelen met één lening bekostigd worden.

Wat houden de verruimingen in?
Bij deze nieuwe verordening vindt ook een verruiming van de mogelijk te treffen maatregelen plaats.
Naast dat de lening gebruikt kan worden voor het verwijderen van een asbestdak, kan de lening nu bijvoorbeeld ook ingezet worden voor het saneren van een asbestgevel en eventuele bodemsanering van verontreinigde grond rondom het huis, doordat asbest van het dak (bijvoorbeeld door regen) in de grond terecht is gekomen. Op het gebied van verduurzaming kunnen duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden voor woningen die voor 2015 gebouwd zijn. Tot slot is de verzilverlening nu ook toe te passen voor verduurzamings- en levensloopbestendigheidsmaatregelen. De verzilverlening is ook een gunstige lening voor mensen rond de AOW-leeftijd.

Afspraak maken

Eigenaren die interesse hebben in een lening Toekomstbestendig Wonen, kunnen een afspraak maken met adviseur Ria Wolfs. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 14-0320 of via stimuleringsleningen@lelystad.nl.